En säkerhetskopia av den nordiska potatissamlingen har flyttats till Finland

Nyheter - Publicerad 14.3.2022

Nordiskt Genresurscenter (NordGen) har ingått ett avtal med Centralen för utsädespotatis om att en säkerhetskopia av NordGens potatissamling ska placeras i Tyrnävä. Säkerhetskopian är en reservsamling av potatissamlingen. Det är livsviktigt att den finns, om den egentliga potatissamlingen, som består av 95 sorter av levande material samlat i Alnarp i Sverige, drabbas av skador.

Centralen för utsädespotatis har bred sakkunskap om potatis och lång erfarenhet av vegetativt bevarande av potatis, så samlingen är i kunniga händer i Tyrnävä.

Potatis är en viktig gröda i Norden och i Finland, och därför förvaras den i NordGens samlingar. Förvaringen sker i form av levande små potatisplantor placerade i provrör. Potatisplantorna odlas och behandlas under sterila laboratorieförhållanden. När potatisplantorna blir gamla, tas av varje planta en liten bit som sätts i ett nytt provrör. I och med att potatisplantorna förvaras i steril miljö, hålls de fria från sjukdomar. Potatissorter kan inte förvaras som torkade frön, eftersom de genetiska egenskaperna, såsom smaken eller odlingstiden, då kan förändras.

– Vi är glada över att verksamhet med anknytning till NordGen nu bedrivs också i Finland. I Tyrnäva finns nu NordGens nordligaste verksamhetsställe, konstaterar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. För oss är det viktigt att vårt samnordiska genresurscenter har verksamhet även i Finland.

Placeringen av potatissamlingen hos Centralen för utsädespotatis öppnar också nya möjligheter för mer nordiskt samarbete och samnordisk forskning. Potatis är en viktig gröda i Norden, och potatisodling har långa traditioner i Finland.

– Valet av Centralen för utsädespotatis visar att det finns förtroende för den högklassiga potatisexpertisen i Finland, säger Tove Jern, ledande sakkunnig och ordförande för NordGens styrelse. NordGen har hittat en mycket erfaren och stabil aktör inom potatisbranschen som har det som behövs för detta krävande arbete.

Potatissamlingen består av moderna sorter, förädlingsprodukter och lantsorter. De potatissorter som finns i samlingen har samlats in från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Sorterna bevaras för att man även i framtiden ska kunna säkerställa en omfattande potatisproduktion som är motståndskraftig mot växtskadegörare och klimatförändringar.

NordGen arbetar bland annat med att lagra och upprätthålla över 33 000 olika fröprover som härstammar från över 5 000 olika växter. Bevarandet av genetiska resurser är en del av arbetet för att trygga livsmedelsförsörjningen och försörjningsberedskapen.

Mer information:

Tove Jern, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, livsmedelssäkerhetsenheten

p. 0295162318, tove.jern(at)gov.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 14.3.2022


Taggar: mat, ruoka