Ett nytt projekt bidrar till ungas delaktighet i genomförandet av den nationella skogsstrategin

Nyheter - Publicerad 12.2.2021

Suomen 4H-liitto och Finlands scouter har startat ett projekt för att utveckla nya sätt att göra de ungas röst hörd när det gäller att införa den nationella skogsstrategin. Projektet som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet är ett led i arbetet med att genomföra skogsstrategin. En viktig del av projektet är de ungas skogsråd. Ansökan om medlemskap i skogsrådet pågår redan och fortsätter fram till den 14 mars 2021.

Att utveckla kommunikationen och växelverkan är ett av målen i den nationella skogsstrategin, och att engagera unga är en viktig åtgärd som främjar den. Målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marinis regering är också att de ungas delaktighet i samhället ska öka. I projektet Ungas delaktighet i den nationella skogsstrategin får unga runt om i Finland delta i skogspolitiken och ta närmare del av skogsstrategin.

– Vi är glada att ungdomsorganisationerna 4H och Finlands scouter har inlett detta projekt. De hjälper oss att nå ut till många unga med olika bakgrund, säger ordföranden för projektets styrgrupp Jaakko Nippala från jord- och skogsbruksministeriet.

Ungas skogsråd bedömer utfallet av den nationella skogsstrategin

Evenemanget ungas skogsråd som ordnas i maj 2021 inspirerar och uppmuntrar unga att komma med i skogspolitiken och bidrar till att genomföra skogsstrategin. Till det första skogsrådet för unga väljs 30 medlemmar.

– Skogsbranschen har en central roll när det gäller att lösa de stora utmaningar som unga ställs inför, såsom klimatförändringen och utarmningen av den biologiska mångfalden. Skogar ger många unga arbete och utkomst nu och i framtiden. I ungas skogsråd har ungdomar möjlighet att hjälpa beslutsfattarna att genomföra skogsstrategin, säger arbetsgruppens ordförande Mikko Jalo från Finlands Scouter r.y.

– Skogsrådsevenemanget organiseras av en projektgrupp som består av ungdomar. Evenemanget ordnas alltså genuint av unga för unga. Vårt mål är att få så många medlemmar med olika bakgrund som möjligt med i skogsrådet, berättar Jalo.

Naturens biologiska mångfald temat på skolornas skogsdagar

På högstadieelevernas skogsdagar som ordnas på våren testas en modell som hjälper eleverna att samordna olika hållbarhetsaspekter. Skogsdagarna förbättrar de ungas kunskaper och delaktighet i skogsstrategins aktuella tema. De åsikter och tankar som ungdomarna lägger fram på skogsdagarna kan beaktas både på landsomfattande nivå och på landskapsnivå när skogsstrategin genomförs.

– Modellens fokus ligger på skogsanvändningens totala hållbarhet. Hållbarhetsaspekten granskas i synnerhet genom mångfaldstemat. Modellen lär unga att samordna olika mål och komma på lösningar som på bästa sätt tjänar alla som använder skogsnaturen, även växter, djur och människor. Verksamheten når ut till ett stort antal skolelever och även till dem som inte nödvändigtvis är intresserade av skogsfrågor, säger Sampo Juhajoki från Suomen 4H-liitto.

I projektet Ungas delaktighet i den nationella skogsstrategin samlas in konkreta erfarenheter av att engagera unga i skogspolitiken. Projektet syftar till att öka ungas engagemang och delaktighet i den nationella skogsstrategin. Resultaten kan också användas för att skapa permanenta åtgärder som syftar till ungas delaktighet.

Ytterligare information:

  • Sampo Juhajoki, Suomen 4H-liitto, tfn 050 320 9635, fornamn.efternamn@4h.fi
  • Helka Otsolampi, Suomen partiolaiset – Finlands Scouter r.y., tfn 040 7303 024, fornamn.efternamn@partio.fi
  • Jaakko Nippala, tfn 0295 162 119, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet, Suomen 4H-liitto och Suomen partiolaiset ry 12.2.2021


Taggar: skog