EU:s jordbruksministrar diskuterar reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och den internationella handeln med jordbruksprodukter

Nyheter - Publicerad 18.9.2020

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 21 september. Finland representeras på mötet av den ställföreträdande ständiga representanten Minna Kivimäki.

Ministrarna diskuterar de centrala olösta frågorna i reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken. Ordförandelandet Tyskland har målet att få fram en allmän riktlinje om reformen på rådets möte i oktober. På mötet i september bereder rådet riktlinjefrågan.

Tyskland har lagt fram nya förslag, särskilt när det gäller GJP:s klimat- och miljöåtgärder.
Ministrarna diskuterar bland annat den obligatoriska minimiprocentsats som medlemsländerna ska avsätta för miljösystemen av medlen för direktstöd.

Andra samtalsämnen är fördelning av direktstöd och förenkling av administrationen.
Vidare ger kommissionen en översikt över den internationella handeln med jordbruksprodukter.
Ytterligare behandlar rådet bland annat ett gemensamt uttalande från 15 medlemsländer för att främja produktionen av proteingrödor, ett meddelande från Tyskland om afrikansk svinpest och Tjeckiens förslag om ett förbud mot burhönshus i EU.

Mötesarrangemangen är annorlunda på grund av coronapandemin och det finns till exempel begränsningar i det tillåtna antalet personer i möteslokalerna.

Mer information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 16 2047
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 16 2058

 

Pressmeddelande från Finlands jord- och skogsbruksministeriet 18.09.2020


Taggar: jordbruk, nyheter