Finland börjar tillämpa undantagen från villkoren för den gemensamma jordbrukspolitiken

Nyheter - Publicerad 25.8.2022

I enlighet med statsrådet beslut i dag ska Finland 2023 införa de undantag från villkoren och normerna för den gemensamma jordbrukspolitiken som kommissionens förordning tillåter.

Kommissionens förordning (EU) 2022/1317 ger medlemsländerna möjlighet att göra två undantag som gäller tillämpningen av GAEC-norm 7 (växelbruk på åkermark) och GAEC 8 (minsta jordbruksareal som avsatts för icke-produktiva områden). Syftet med dessa undantag är att öka produktionen av mat eftersom kriget i Ukraina har inverkat på efterfrågan och utbudet av jordbruksprodukter.

Kravet på växelbruk i GAEC-norm 7 som hänför sig till EU:s jordbrukspolitik 2023–2027 gäller gårdar med över 10 hektar åkerareal. Finland börjar tillämpa kravet först 2024.

Kravet på minsta jordbruksareal som avsatts för icke-produktiva områden i GAEC 8, det vill säga kravet på mark i träda, gäller endast gårdar som ligger i landskapen Nyland, Egentliga Finland och Åland och som har mer än 10 hektar åkerareal. Kravet gäller inte mindre gårdar i de landskapen, och inte heller gårdar som har vall, träda eller baljväxter på största delen av åkermarken. År 2023 är det alltså möjligt att också odla andra grödor än täckgrödor (dock inte soja, majs eller skottskog med kort omloppstid), skörda och använda växtskyddsmedel på trädesmarken.

Närmare information om innehållet i kraven och om tillämpningen av undantagen ges under hösten efter att EU-kommissionen godkänt Finlands GJP-plan.

Mer information:   
Riikka Knaapi, konsultativ tjänsteman, tfn  02951 62001, fornamn.efternamn(at)gov.fi
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62356, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 25.8.2022


Taggar: maatalous