Finland deltar i energitoppmötet IEA–COP26 Net Zero som utgör underlag för klimatmötet i Glasgow

Nyheter - Publicerad 31.3.2021

Finland deltar den 31 mars 2021 i toppmötet IEA–COP26 Net Zero. På mötet ska deltagarna se närmare på åtgärder som driver på övergången till ren energi och diskutera effektivare sätt för samarbete när det gäller att nå nettonollutsläpp före 2050. Detta i syfte att uppnå de internationella klimatmålen. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintilä.

Den 18 maj ges ut specialrapporten ”The World’s Roadmap to Net Zero by 2050” som Internationella energiorganet IEA beskriver som världens första täckande färdplan för nollutsläpp fram till 2050. Toppmötet skapar också en bro till partsmötet under FN:s klimatkonvention  (COP26) i Glasgow i november.

Som värdar för mötet står IEA:s generaldirektör Fatih Birol och den brittiske ordföranden för COP26-mötet i Glasgow Alok Sharma. I mötet deltar energi- och klimatministrar från över 40 länder vars bruttonationalprodukt och utsläpp av växthusgaser utgör merparten av världens produktion och utsläpp. Till mötet har också bjudits in representanter för ett antal frivilligorganisationer och företag.

På mötet är Finland med i en temagrupp som dryftar sätt att bygga upp förtroendet på internationellt plan så att åtagandena för att uppnå klimatmålen på lång sikt uppfylls.

Minister Lintilä påpekar att de globala, ambitiösa klimatmålen bör förverkligas snabbt och målmedvetet. Här behövs det enligt Lintilä alla rena energiformer, arbete för att främja nya klimatvänliga affärsmöjligheter och politisk planering som baserar sig på bästa kunskap.

Mötet kan följas på Twitter särskilt på @IEA, @fbirol, @COP26 och @Alok_SharmaRDG.

Ytterligare information:
Riku Huttunen, överdirektör, tfn 050431 6518
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), tfn 050431 8015
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, tfn 050 567 0715
Eero Karjalainen, specialsakkunnig,  tfn 050 501 7746

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 30.3.2021, Publicerad på svenska 31.3.2021