Finland har undertecknat en deklaration om hållbar och rättvis vattenförbrukning

Nyheter - Publicerad 5.11.2021

Finland undertecknade i dag på klimatmötet i Glasgow deklarationen Fair Water Footprints som är det första internationella åtagandet för ansvarsfull användning av vatten. Vatten har en avgörande roll när det gäller anpassningen till och bekämpningen av klimatförändringar. Finland som är föregångare inom vattenansvar inbjöds att skriva under deklarationen.

Vårt vattenfotavtryck påverkar miljoner människor runt om i världen. Mer än hälften av finländarnas vattenfotavtryck bildas i utlandet genom företagens värde- och upphandlingskedjor och internationella verksamhetsställen. För att producera till exempel en liter mjölk behöver man 1 000 liter vatten och för att tillverka ett par jeans behöver man 8 000 liter vatten. Hushållens andel av finländarnas totala vattenförbrukning är endast tre procent.

Ansvarsfull vattenförbrukning spelar en avgörande roll när det gäller att nå FN:s mål för hållbar utveckling och anpassa sig till den ökande torka och de ökande översvämningar som följer av klimatförändringen. Vattenansvar innebär att man använder vatten på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön och att vattenanförbrukningen samtidigt är socialt och kulturellt rättvis samt ekonomiskt lönsam.

Deklarationens mål och ländernas åtaganden ligger i linje med Finlands nationella politik, lagstiftning och vattenansvarsarbete. Finlands internationella strategi för vattensektorn siktar till att Finland och finländska företag är bäst i världen på vattenansvar före 2030. Ett ytterligare mål är att bidra till vattenansvarstagande produktion och förbrukning.

Finland har också ett eget vattenansvarsåtagande från år 2017 som utmanar företag att identifiera vattenrisker i sina värdekedjor och att se till att deras verksamhetsställen och underleverantörer använder vatten på ett hållbart sätt. Åtagandet har undertecknats av flera stora finländska företag.

Finland vill aktivt främja och lyfta fram vattenansvaret även internationellt. Att underteckna Fair Water Footprints-deklarationen är ett viktigt steg i detta arbete. Deklarationen har undertecknats av såväl stater, företag som frivilligorganisationer. På Finlands vägnar undertecknades deklarationen av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Vattenansvaret främjas nationellt och internationellt genom ett omfattande samarbete mellan olika aktörer.

Läs mer:

Ytterligare information:

Antti Parjanne, ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2071, antti.parjanne(at)gov.fi

Turo Hjerppe, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 204, turo.hjerppe(at)gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet 5.11.2021


Taggar: vatten, vesi @sv