Finland och Europeiska kommissionen har nått en överenskommelse om de närmaste årens jordbrukspolitik, minister Kurvinen är nöjd med GJP-planen på flera miljarder euro

Nyheter - Publicerad 14.7.2022

Finland och Europeiska kommissionen har nått en överenskommelse i förhandlingarna om hur EU:s jordbrukspolitik ska tillämpas i Finland från och med början av 2023. Denna så kallade GJP-plan fastställer villkoren för stödet till jordbruket och för hur jordbruket bedrivs åren 2023–2027.

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen anser att det är ett bra resultat för odlarna.

– De hårda förhandlingarna ledde till ett bra resultat för odlarna. För mig är det viktigt att de gårdar där man funderar på framtiden nu får tydliga utsikter för stödpolitiken för flera år framåt.

– Den här överenskommelsen innebär stabilitet och klarhet. Många av de orosmoment som var förenade med förhandlingarna blev inte verklighet. I offentligheten har det pratats mycket om torvåkrarna. De kommer att användas i livsmedelsproduktionen även i framtiden, säger Kurvinen.

– Det finns fortfarande mycket arbete som behöver göras i fråga om beredningen och genomförandet av lagstiftningen när det gäller införandet av stödsystemen före den ansökningsomgång för stödet till odlare som ordnas på våren nästa år.

Förhandlingsresultatet har stor ekonomisk betydelse för Finland: Genom den nya GJP-planen betalas stöd på sammanlagt knappt 1,7 miljarder euro till finländska odlare samt till andra företagare och samfund i landsbygdsområden. EU:s andel är cirka 875 miljoner euro. Över 60 procent av den finansiering som Finland får från EU riktas till jordbruket och till utvecklandet av landsbygden.

Förhandlingarna om GJP-planen

Finland skickade sitt av statsrådet godkända förslag till GJP-plan till kommissionen i slutet av 2021. Efter det lämnade kommissionen 220 iakttagelser om Finlands GJP-plan i slutet av mars. Baserat på detta förde Finland och kommissionen intensiva förhandlingar från april till mitten av juli för att godkänna Finlands GJP-plan.

Kommissionens iakttagelser gällde särskilt GJP-åtgärderna i anslutning till miljön, klimatet och den biologiska mångfalden samt flera detaljer. Förhandlingarna med kommissionen fördes på alla nivåer, inklusive två gånger mellan minister Kurvinen och kommissarie Janusz Wojciechowski.

De nationella prioriteringarna i Finlands GJP-plan är aktiv livsmedelsproduktion, miljö- och klimatsmart jordbruk samt en mångsidig landsbygd som förnyar sig. Förhandlingsresultatet genomför dessa viktiga mål.

Kommissionen förväntas formellt godkänna Finlands GJP-plan i september 2022. På hösten lämnas även flera förslag till nationell lagstiftning, och bestämmelser på lägre nivå som kompletterar denna lagstiftning, till riksdagen samt färdigställs de nödvändiga informationssystemen. Jord- och skogsbruksministeriet informerar om de olika faserna av genomförandet av GJP-planen på sina webbsidor, vid olika informationsmöten och i sociala medier. Den nya GJP-planen börjar genomföras 2023 och är i kraft till och med 2027.

Finlands svar på kommissionens 220 iakttagelser, och den GJP-plan som ändrats baserat på förhandlingarna, skickas till kommissionen. Svaren, och även den ändrade GJP-planen, offentliggörs på jord- och skogsbruksministeriets webbsida för CAP27.

Den slutliga versionen av planen skickas till kommissionen inom de närmaste dagarna efter att texten har färdigställts.

Mer information: 
Pertti Hakanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 16 2322
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2047

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 14.7.2022


Taggar: jordbruk, maatalous