Finland och Mexiko fortsätter sitt samarbete inom skogssektorn

Nyheter - Publicerad 25.4.2024

Den 25 april 2024 undertecknade jord- och skogsbruksminister Sari Essayah ett nytt samförståndsavtal om samarbete inom skogsbranschen mellan jord- och skogsbruksministeriet i Finland och Mexikos Förenta staters nationella skogsmyndighet CONAFOR.

”Det gläder mig att det långvariga skogssamarbetet mellan Finland och Mexiko fortsätter och stärks genom detta nya samförståndsavtal”, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Avtalet omfattar flera aktuella teman. Ett tema som intresserar båda länderna är skogsinventering och -planering. Finland har globalt sett en lång historia när det gäller skogsinventering. Vid sidan av det egentliga inventeringsarbetet är användningen av satellitbilder vid kartläggningen samt hantering och distribution av information om skogsresurser områden där Finland har mycket att erbjuda. För Finlands del deltar Naturresursinstitutet aktivt i arbetet.

Att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringarna är aktuellt överallt i världen just nu. Informationsutbyte om metoder för att bedöma skogarnas koldioxidbindning kommer att vara ett av samarbetsområdena. Mexiko är dessutom intresserat av Finlands expertis när det gäller bekämpning av skogsbränder.

”Även om våra skogsförhållanden är olika, orsakar klimatförändringarna liknande utmaningar”, säger minister Sari Essayah.

Att utarbeta nationella skogsprogram är också ett delområde i samarbetet. Mexikos första långsiktiga skogsprogram utarbetades vid millennieskiftet med Finland stöd.  Ett ökat utbildningssamarbete och studentutbyte inom skogsbranschen väcker också intresse.

Mexikos ambassadör i Finland Enrique Rojo-Stein, som var närvarande när avtalet undertecknades vid jord- och skogsbruksministeriet, lyfte fram det starka och omfattande skogssamarbetet mellan länderna och räknade upp flera av de viktigaste samarbetsområdena, till exempel utbytet av erfarenheter i fråga om skyddsåtgärder och hållbarhet, insatser för att motverka klimatförändringar, främjandet av skogarnas bärkraft och utvecklandet av ekosystemtjänster. Båda länderna har ett gemensamt engagemang och ansvar för att skydda skogarna med tanke på såväl nulevande som kommande generationer, sade ambassadören. Avslutningsvis uttryckte Rojo-Stein sin tilltro till att detta långvariga skogssamarbete även i framtiden kommer att utgöra en av hörnstenarna i Mexikos och Finlands bilaterala relation.

Skogssamarbetet med Finland värdesätts högt i Mexiko. De första kontakterna mellan skogsexperter i Mexiko och Finland knöts redan på 1960-talet. Samarbetet inleddes officiellt för över 60 år sedan och har sedermera utvidgats till att omfatta ett flertal organisationer och den privata sektorn. De internationella kontakterna och personliga banden mellan experter från olika länder har gagnat båda länderna.

”Det är viktigt att finländska experter lär känna förhållandena i andra länder genom internationellt samarbete”, konstaterar minister Sari Essayah.

Minister Sari Essayah och Mexikos ambassadör i Finland Enrique Rojo-Stein firade att samförståndsavtalet förnyats torsdagen den 25 april 2024.

Ytterligare information:

Tapio Luoma-aho, specialmedarbetare
förnamn.efternamn@gov.fi
0295162340

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman
förnamn.efternamn@gov.fi
0295162350

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 25.4.2024