Finland och provinsen Nova Scotia i Kanada intensifierar samarbetet inom skogssektorn

Nyheter - Publicerad 26.4.2024

Fredagen den 26 april 2024 i Helsingfors undertecknade Finland och provinsen Nova Scotia en handlingsplan för intensifiering av samarbetet inom skogsbruket och bioekonomin. Den femåriga handlingsplanen undertecknades av jord- och skogsbruksministeriet och Nova Scotias naturresursministerium.

Finland och Kanada har en lång tradition av samarbete inom skogssektorn. Skogssektorerna i Finland och provinsen Nova Scotia har många likheter. Finland kan erbjuda kunnande till stöd för effektiviseringen av Nova Scotias skogsbruk och bioekonomi och för omställningen till ren energi. Inom ramen för samarbetet kan man till exempel se över praxis för skogsvård, digitala lösningar inom skogssektorn, skogsteknik och utbildningen inom sektorn samt skapa samarbeten inom industrin och forskningen. Genom handlingsplanen förbättras förutsättningarna för handelssamarbete, eftersom Nova Scotias sektor för skogsbruk och bioekonomi erbjuder lovande möjligheter för finländska företag.

Skogsbaserad bioekonomi är ett centralt tema i handlingsplanen. Under de senaste åren har det tagits fram nya träbaserade produkter som bland annat grundar sig på ny produktionsteknik men också till exempel på att skogsindustrins restprodukter effektivare tas tillvara. Inom samarbetet vill man också stärka banden mellan forskning, utveckling och undervisning.

–  Kanada är en strategiskt viktig nordlig och likasinnad samarbetspartner. Jag är mycket glad över att samarbetet mellan Finland och Nova Scotia stärks med den handlingsplan som har undertecknats i dag, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.
– Båda parter vill satsa på tillväxt av bioekonomin och skapa möjligheter för företagen inom sektorn. Finland och Nova Scotia har liknande utmaningar inom skogssektorn. Även om våra angreppssätt till viss del skiljer sig åt, tror jag att det är möjligt att genom samarbete hitta lösningar för att begränsa klimatförändringarna, trygga den biologiska mångfalden och förebygga skogsskador, säger ministern.
I Nova Scotia är man mycket nöjd över att samarbetet intensifieras. Nova Scotias minister för cybersäkerhet och digitalisering Colton LeBlanc undertecknade handlingsplanen.

– Skogsbruket i Nova Scotia genomgår stora omvälvningar och det finns mycket vi kan lära oss av våra finländska kollegor för att uppnå klimatmålen och främja den gröna ekonomin, säger minister LeBlanc.
– Vi har haft många givande diskussioner och besök för att främja våra gemensamma insatser för skogarnas hälsa och strävandena för att fullt ut utnyttja den värdefulla resurs som en hållbart producerad biomassa utgör. Handlingsplanen kommer att stärka våra redan goda relationer, och vi är mycket glada över att samarbetet mellan våra länder kommer att fortsätta.

Ett annat exempel på det ökade samarbetet mellan Finlands och Kanadas skogssektor är det samarbetsdokument som undertecknades 2022 med provinsen British Columbia.

Ytterligare information:

Tapio Luoma-aho, specialmedarbetare
förnamn.efternamn@gov.fi
0295162340

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman
förnamn.efternamn@gov.fi
0295162350

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 26.4.2024