Finska ägg och äggprodukter fick tillstånd för export till Sydkorea

Nyheter - Publicerad 15.6.2022

Sydkorea har godkänt att finska ägg och äggprodukter exporteras till den sydkoreanska marknaden. Sydkorea meddelade i går att export från de exportanläggningar som landet godkänt kan inledas omedelbart. Finland och Sydkorea har kommit överens om exportvillkoren och det djurhälsointyg som används vid exporten.

Ett projekt för att ägg och äggprodukter skulle få tillträde till den sydkoreanska marknaden inleddes 2017. Under dessa år har det sänts omfattande utredningar om Finlands myndighetstillsyn, djursjukdomsläge och livsmedelssäkerhet till Sydkorea. De sydkoreanska myndigheterna genomförde en systemgranskning med anknytning till marknadstillträdet 2017 och en granskning av exportanläggningarna i maj 2022.

–    För Finland och finländska livsmedelsproducenter är livsmedelsexport en stor möjlighet, som vi satsar starkt på. Exporttillståndet för ägg till Sydkorea visar att vi är på rätt väg. Att vi lyckades få det här exporttillståndet sporrar oss att fortsätta satsa på exporten, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.
–    De som framför allt ska tackas för detta är de finländska producenterna, som producerar våra högklassiga och säkra livsmedel, tillägger Kurvinen.

Sydkorea är en viktig handelspartner inom livsmedelsexporten. I fjol ökade exporten dit med nästan 29 procent. Under det första kvartalet i år var ökningen ännu större i och med att Sydkorea godkände import av fjäderfäkött från Finland. Också finska ägg och äggprodukter tros det finnas efterfrågan på i Sydkorea.

Jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio gjorde en exportfrämjande resa till Sydkorea den 6–9 juni. I samband med resan träffade kanslichefen bland annat representanter för det sydkoreanska ministeriet för livsmedels- och läkemedelssäkerhet (MFDS), främjade projekt som syftar till marknadstillträde för finska livsmedel samt deltog i ett marknadsföringsevenemang som Atria, HKScan, Business Finland, MTK och utrikesministeriet arrangerade för att lansera produkter av fjäderfäkött på den sydkoreanska marknaden.

–    Ett säljargument för de finska äggen är absolut att de är fria från salmonella. Det väcker stor förvåning i Sydkorea. Jag anser att de finska äggen hör till världens säkraste livsmedel och mycket väl kan exporteras, säger Husu-Kallio.

Mer information:

Jord- och skogsbruksministeriet:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0295 162 184, jaana.husu-kallio(at)gov.fi

Livsmedelsverket:
Tuula Lundén, sektionschef, tfn 050 440 8976, e-post: tuula.lunden(at)ruokavirasto.fi

Utrikesministeriet:
Juhani Vuento, jordbruksattaché, tfn +82 10 32 31 22 36, e-post: juhani.vuento(at)formin.fi

Pressmeddelande från Finlanfs Jord- och skogsbruksministeriet 15.6.2022


Taggar: export, mat, ruoka