Fira naturens dag på ekogårdar den 28 augusti

Nyheter - Publicerad 16.8.2021

Ekogårdar har öppet hus på den finska naturens den 28 augusti då närmare 30 ekogårdar runt om i Finland erbjuder hela familjen möjlighet att bekanta sig med gårdarnas verksamhet, produkter och invånare.

Avsikten med dagen är att presentera inhemsk ekologisk produktion och berätta om vardagen på gårdarna. På gårdarna får besökarna till exempel se gårdens djur och arbetsmaskiner samt köpa säsongens produkter.

Bland deltagarna finns olika ekologiska gårdar, det vill säga växt- och husdjursgårdar, bärgårdar och flera herrgårdar. Ytterligare får besökarna ta del av konceptet med egen åker för stadsbor som fungerar enligt principen om partnerlantbruk. Närmare 30 ekogårdar i tio landskap håller öppet hus på naturens dag omkring kl. 12 – 15.

Alla medverkande gårdar producerar mat och vissa bjuder också på smakprov i pop up-kaféer. Dagen ger ett ypperligt tillfälle att visa barnen var den ekologiska maten kommer ifrån. På husdjursgårdarna får besökarna krafsa får eller beundra den lurviga skotska höglandsboskapen.

Ekoproduktion är bra för människor och natur

Den finska naturens dag är en lämplig dag för att fira på ekologiska gårdar. Ekologisk produktion innebär att man respekterar naturen och nyttjar naturresurser på ett hållbart sätt.

Den ekologiska produktionens viktigaste och tydligaste miljökonsekvens är att den hjälper att bevara naturens biologiska mångfald. På ekologiskt odlade åkrar finns enligt undersökningar nästan en tredjedel fler växt- och djurarter än på traditionellt vis odlade åkrar. Metoderna för ekologisk odling håller också marken bördig och minskar kemikaliebelastningen i jordbruksmiljön.

Fira dagen coronasäkert

Gårdarna följer gällande restriktioner och myndigheternas anvisningar. Besökarna påminns om vikten att vara symtomfria, använda handsprit och munskydd inomhus. Ekogårdarna kan ha egna anvisningar för att se till att besöket är tryggt.

Öppet hus på ekogårdar ordnas i samarbete med Pro Luomu ry, jord- och skogsbruksministeriet, Förbundet för Ekologisk Odling rf, Biodynamiska föreningen, MTK och SLC.

En lista över de medverkande gårdarna finns att få på luomu.fi webbplats. Följ coronainformationen på den webbplatsen och på gårdarnas egna sidor (https://luomu.fi/luonnonpaiva).

Ytterligare information:

Leena Seppä, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 740 4739, leena.seppa@mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 16.8.2021


Taggar: eko, luomu