Föreningen Matinformation fick närmare tre miljoner för sin exportfrämjande kampanj

Nyheter - Publicerad 17.12.2020

Föreningens program ”European Pork and Poultry – Quality Meat, Happy People” har fått närmare tre miljoner euro i finansiering ur EU-medlen för säljfrämjande åtgärder.

Medlen bidrar till export av europeiskt gris- och fjäderfäkött till Kina. EU-finansieringen är betydande eftersom den står för 80 procent av programmets totala kostnader.

Målet med föreningens exportfrämjande kampanj är att lyfta fram säkerheten, spårbarheten och smaken hos gris- och fjäderfäkött av hög kvalitet som producerats ansvarsfullt i EU och i Finland. Förhoppningen är att kampanjen ska öka konsumenternas medvetenhet om europeiska gris- och fjäderfäköttsprodukter i Kina och nå inte bara konsumenterna utan också påverkarna på livsmedelsområdet.

Kampanjens målgrupper är kinesiska detaljhandels- och storkökskunder både i internationella och lokala företag.

I år har EU satsat väldigt mycket på informationsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna för jordbruksprodukter genom att öka anslaget.

År 2015 uppgick det beviljade anslaget till sammanlagt 60 miljoner euro. För i år har det reserverats cirka 200 miljoner euro. Av anslaget anvisas cirka hälften för program i ett medlemsland och hälften för program i flera medlemsländer både på den inre marknaden och i tredjeländer.

Läs mer: Föreningen Matinformation rf

 

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  17.12.2020


Taggar: export, mat