Förlängd giltighetstid för lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Nyheter - Publicerad 11.12.2020

Republikens president har stadfäst lagen om ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, det vill säga Kemera-lagen, vilket betyder att stödsystemet fortsätter att gälla också efter årsskiftet. Vid behov är lagen i kraft fram till utgången av 2023. Lagens giltighetstid förlängdes eftersom reformen av reglerna för statligt stöd har dragit ut på tiden i EU.

Det nya incitamentssystemet för skogsbruket har beretts i en arbetsgrupp vars mandatperiod löper ut vid utgången av året. Den förlängda giltighetstiden ger en möjlighet att finjustera incitamentsystemet enligt de nya reglerna för statligt stöd. Systemet ska tas i bruk så snart som möjligt efter att de nya reglerna om statligt stöd blivit klara.

– Aktiv skogsvård i rätt tid är mycket viktig både med tanke på virkesproduktionen, skogarnas hälsa och tillväxtförmåga och kolsänkorna. På grund av den förlängda giltighetstiden fortsätter incitamenten för skogsvård utan avbrott samtidigt som vi arbetar med ett nytt system, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Kemera-stödet bidrar till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar vård och användning av privata skogar. Genom de åtgärder som får stöd ökar man skogarnas tillväxt, sköter skogsvägar, tryggar skogarnas biologiska mångfald och främjar skogarnas anpassning till klimatförändringen.

Mer information:

  • Niina Riissanen, forstråd, tfn 0295 16 2339, niina.riissanen(at)mmm.fi
  • Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 2444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  11.12.2020