Fototävlingen Kvinnor och energi har avgjorts – jämställdhet inom energisektorn

Nyheter - Publicerad 17.5.2021

Fototävlingen ”Kvinnor och energi”, som arbets- och näringsministeriet ordnat i Instagram, har avgjorts. Till vinnare utsåg juryn en bild av ett solkraftverk som skickats in av Krista Jaatinen. Den lyfter fram kvinnornas många olika roller inom energisektorn. Bilden har också symbolik – även om vädret i bakgrunden är mulet, är humöret gott när vi rör oss allt mer mot förnybar energiproduktion. Bilden är tagen av Joel Forsman. 

På delad andra plats placerade juryn bilderna: ”Underhåll av Tammerfors elnät” (Karoliina Laine), ”Skylten Kvinnor i arbete” (Riikka Salonen), och ”Energi i naturen” (inskickad av Sonja Liuskanto).

Enligt juryn innehöll bilderna i tävlingen både humor och fart. Kvinnornas aktiva roll i uppgifterna inom energisektorn lyftes fram väl. Budskapet i flera bilder var att man redan kan strunta i de gamla stereotyperna om energisektorn som en mans värld. Bland bilderna fanns också verkliga situationer där kvinnorna skildrades som aktiva aktörer i arbetslivet och inte bara som användare av energi.

Syftet med fototävlingen var att berätta om kvinnornas många olika roller, särskilt inom förnybar energi – som studerande, sakkunniga, arbetstagare och chefer. Temana var därför jämlikhet, rena energiformer och en koldioxidsnål framtid. Temat fick behandlas fritt.

Tävlingens vinnare fick ett pris på 100 euro. Vinnarna har personligen informerats om priset. Arbets- och näringsministeriet använder bilderna i kommunikationen kring temat Kvinnor och energi i olika kanaler.

Jämställdheten och kvinnornas roll i uppgifterna inom förnybar energi främjas aktivt

Inom energisektorn uppstår det ständigt nya jobb och intressanta uppgifter. I synnerhet inom sektorn för ren energi skapas det nya jobb allt snabbare. Teknikstudier är inte längre den enda vägen in. Många andra studier kan nämligen också leda till energisektorn. Uppgifterna är inte könsbundna, även om sektorn traditionellt har varit mycket mansdominerad, och fortfarande är endast cirka en fjärdedel av personalen inom energiindustrin kvinnor.

Finland anslöt sig 2018 till den internationella kampanjen Equal by 30. Målet med kampanjen är att uppnå lika lön, jämställdhet vid val av chefer och lika möjligheter till studier och karriärval för alla senast 2030. Kampanjen ingår i Internationella energiorganet IEA:s teknologiprogram som främjar möjligheterna till en jämställd arbetsmiljö inom sektorn för ren energi.

Vinnarbilderna i fototävlingen Kvinnor och energi @TEM_uutiset, Instagram och facebook @tyojaelinkeinoministerio

Mer information:
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170 (energi- och jämställdhetsfrågor)
Kaisu Aho, webbchefredaktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0053

Pressmeddelande från Arbets- och näringsministeriet 14.5.2021