Från fågelholkar till ekosystemtjänster

Blog - Publicerad 5.12.2016

saara5.12.2016

Jag har fem fadderbarn och varje jul funderar jag febrilt hur jag kunde glädja dem. Förra julen ville jag ge dem någonting immateriellt som har med skogen att göra. Jag kom underfund med att om jag köper fågelholkar till dem så ger jag egentligen en immateriell gåva: glädje ur naturen. I februari lanserade YLE kampanjen ”En miljon fågelholkar”, vars mål är att få upp en miljon holkar i de finländska träden innan maj 2017. Holkarna underlättar bostadsbristen för hålbyggande fåglar. Jag kom ihåg min julgåva och förstod, att min familj och mina fadderbarn var en del av den finländska talko gruppen. Fågelholkarna som till en början hade varit barnens leksaker, fick en ny betydelse, när nya invånarna flyttade in i dem.

Fågelholkar under julgranen.
Varje fågelholk har fått sin egen berättelse. Fjol årets julgåvor blev bostäder för svartvit flugsnappare, talgoxe, blåmes, pärluggla/skrake, pilfink och trädkrypare.

Beundrande av fåglar och ett vackert landskap ger oss upplevelser och glädje. Var och en av oss har ett personligt förhållande till naturen och den kan basera sig på många olika saker: man kan njuta av nordiska skogar med sina gamla tallar som har vuxit långsamt, jaktkultur eller bärplockning i den rena naturen.  Skogarna kan användas på många olika sätt och det är helt naturligt för finländarna att också värdesätta skogens immateriella värden.

Det är viktigt att inkludera naturupplevelserna och de immateriella värdena som en del av bioekonomin, för att trygga den hållbara och mångsidiga användningen av våra naturresurser.

Nya produkter från de immateriella ekosystemtjänsterna

Jag tror själv, att de immateriella värden, de s.k. immateriella ekosystemtjänsterna, utgör en betydande potential för att skapa nya arbetsplatser och för naturturismen. I Finland är vi ofta för anspråkslösa, vi ser inte alla de möjligheter som våra skogar och mångsidiga naturresurser kan erbjuda.

Den nya skogsstrategin 2025 lyfter djärvt upp behovet av produktutvecklingen av andra ekosystemtjänster vid sidan om virkesproduktionen. Genom produktutvecklingen kan vi konkretisera naturens värde; vi beskriver naturens fenomen och produkter så att de kan ses i ny dager. Den bekanta ekonomiskogen kan vara en naturupplevelse, när den kan produktifieras enligt turistens önskemål. Det finns enorma möjligheter. Tänk på de 50 000 kinesiska resenärerna i Lappland.

En högklassig tjänsteprodukt behöver man inte göra ensam. Helheten kan byggas upp genom att kombinera olika företagares kunnande som lego klossar. En företagare transporterar de betalande kunderna till platsen, den andra tillreder en lunch, den tredje erbjuder inkvartering och den fjärde ordnar en upplevelserik guidning i naturen, den femte tillreder kaffe vid brasa, den sjätte trollbinder med en kulturpresentation i naturen och den sjunde är skogsägaren som gör ett avtal att skogen används för detta ändamål.

Ny guide för att bygga upp tjänster

Vi har på Tapio gjort en guide till dig, som vill vara med att bygga upp nya produkter i de finska skogarna. Du kan vara skogsägare, företagets representant eller företagare, eller i många andra roller.

Guiden kan vara nyttig, om du är intresserad av skogarnas mångbruk och av att trygga immateriella värden i naturen, som till exempel skogslandskap och rekreation som värdesätts av turister. När du identifierar värdet av din skog, kan du också vara intresserad av uppgöra ett avtal med en tjänsteproducent, så att han kan utnyttja din skog mot ersättning. Om du själv är tjänsteproducent, kan du hitta fina och konkreta idéer på produktifiering. Kom med flera idéer själv! Du kan få tilläggsinkomster från så viktiga saker som upprätthållande av folkhälsan, förbättrande av välmående på arbetsplatser eller förbyggande av utslagning av ungdomar.

Utmaning inför julen och jubileumsåret för vår självständighet

Inkommande jul tänker jag ge en tjänst som gåva: en gemensam skogsutfärd, som en naturturism företagare erbjuder. Vi kan få en ny dimension i utfärden, någonting som uppstår när man är med i någonting utöver det som allemans rätter erbjuder.  Jag utmanar er alla läsare med! Gör en utfärd till den finländska naturen med din familj eller dina vänner och köp tjänsten eller produkten, som ger ett tilläggsvärde till dig eller till dina närstående, men också till företagare och nationalekonomin för hundraåriga Finland.

 

Skribenten Saara Lilja-Rothsten arbetar på Tapio som expert på naturresurser och ansvarar bl.a. för projekt för produktifiering av ekosystemtjänster. Telefon 040 172 5366, saara.lilja-rothsten@tapio.fi.

Läs mera:

Miten sovin metsänympäristön hyödyntämisestä? Työkaluja sopimiseen, ideoita tekemiseen -guiden (på finska)

Produktifiering av ekosystemtjänster -projekt (på finska)

En miljon fågelholkar -kampanjen