Artiklar om 1. Ingen fattigdom

Mål 1. Att avskaffa all form av fattigdom överallt

Läs mer från kestavakehitys.fi

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →