Artiklar om 10. Minskad ojämlighet

Mål 10. Att minska ojämlikheten inom och mellan länder

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →