Artiklar om 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16. Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →