Artiklar om 5. Jämställdhet

Mål 5. Att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt

Läs mer från kestavakehitys.fi →

Läs om samtliga mål för hållbar utveckling →