Projekten inom Fånga kolet lyfts fram i flera sidoprogram under FN:s klimatförhandlingar COP28

Nyheter - Publicerad 11.12.2023

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar två egna sidoevenemang och är partner i flera andra evenemang vid FN:s klimatkonferens COP28 i Dubai. Teman för programmen är hållbara livsmedelssystem, anpassning till klimatförändringarna och koldioxidsnålt byggande.

Den kunskap och kompetens som producerats i projekten inom åtgärdspaketet Fånga kolet, särskilt i fråga om livsmedelsproduktion, lyfts fram på söndagen den 10 december. Under dagen ordnas två program med anknytning till varandra, ett i Finlands paviljong med rubriken Same Questions, Different Solutions: Changemakers of Climate-Resilient and Sustainable Food Systems och det andra i den Nordiska paviljongen med rubriken Circularity in Food Systems – Climate Sustainable Solutions for Future Food Production. Det förstnämnda programmet ordnas i samarbete med World Farmers’ Organisation (WFO).

Sidoprogrammen fokuserar på praktiska lösningar och för samman aktörer från olika delar av världen: forskare, jordbrukare, myndigheter och aktivister. Representanter för åtgärdspaketet Fånga kolet är Titta Kotilainen, forskare vid Naturresursinstitutet från projektet Ruokaa ilman peltoja (eng. Food without Fields), och Mika Malin, som idkar en sorts jordbruk där fokus ligger på metoder som binder kol och minskar utsläpp (fin. hiiliviljely, eng. carbon farming), från projektet Hitti.

I programmen deltar utöver Kotilainen och Malin klimatdelegaten Hanna Höijer, den unga kenyanska jordbrukaren Mark Kiprono, specialsakkunnig vid utbildnings- och kulturministeriet Kati Anttalainen, den unga jordbrukaren och ambassadören för Rättvis handel från Sri Lanka Shashila Dilani, ledaren av WWF:s livsmedelsprogram i Afrika Nancy Rapando samt verkställande direktören för Centret för internationell skogsforskning CIFOR-ICRAF Éliane Ubalijoro. Moderatorer för evenemangen är Kati Partanen, medlem av WFO:s och MTK:s styrelser och Mika Jalava, forskare vid Aalto-universitetet.

Livsmedel är också det centrala temat för Finlands officiella sidoprogram Food, Health and Climate, som ordnas i samarbete med Nordiska ministerrådet måndagen den 11 december. Vid evenemanget ordnas en paneldiskussion med högnivådeltagare, där miljö- och klimatminister Kai Mykkänen är Finlands representant.

Lördagen den 9 september Anna Salminen, ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, deltar i en paneldiskussion om att anpassa sig till klimatförändringarna med rubriken Mainstreaming Adaptation at the local level – the role of national and regional authorities and Nordic cooperation, som ordnas vid det isländska meteorologiska institutets sidoevenemang.

Jord- och skogsbruksministeriet deltog också i UNECE/FAO:s program för koldioxidsnålt byggande på klimatmötets öppningsdag den 1 december.

I år är temana för klimatkonferensen COP28 minskning av utsläpp, anpassning till klimatförändringarna och finansiering. Vid konferensen hålls också en lägesöversikt om Parisavtalet.

Läs mer om sidoprogrammen och följ evenemangen på webben

Ytterligare information:
Virva Luoto (sidoprogrammen): virva.luoto@gov.fi, +358504775444
Anna Salminen (förhandlingarna, anträffbar i varierande grad): +358504676272

Jord- och skogsbruksministeriet nyhet 5.12.2023