Jämförelsen: Bioekonomins betydelse ökar globalt

Nyheter - Publicerad 22.8.2023

Världsekonomins makter har tydligt aktiverat sig inom bioekonomin under de senaste åren. Sektorn tros bli ett av de viktigaste ekonomiska flödena. Även i det internationella samarbetet har bioekonomin lyfts fram allt mer, framgår det av den jämförelse av bioekonomiska strategier som arbets- och näringsministeriet publicerat den22 augusti 2023.

Konkretionen i biostrategierna har ökat under de senaste åren. Goda exempel på detta är Finland och Förenta staterna. Hälsa och medicin är starkt involverade i bioekonomiprogrammen. Säkerhetsaspekterna lyfts fram särskilt i Förenta staterna och Kina. Hanteringen av globala värdekedjor får en allt större roll.

Det finns också skillnader i förankringen av strategierna. Effektivast har genomförandeplanerna för strategiåtgärderna skötts i Finlands och Förenta staternas program. Även om turismen är en av de viktigaste ekonomiska faktorerna i världen, verkar endast Finland betona naturturismen som ett viktigt delområde i sin bioekonomiska strategi.

Det finns skillnader i användningen av bioresurser. Förenta staterna håller på att öka användningen av sin biomassa, medan trenden i EU har varit att minska användningen av den egna biomassan. Kina vill effektivisera hanteringen av sin biomassa. Brasilien ser möjligheter att öka användningen av biomassa och söker samtidigt produkter med högre mervärde.

Bioekonomi är en exceptionellt betydande sektor i Finland. År 2021 var mervärdet i bioekonomin 27 miljarder euro per år. De bioekonomiska produkterna utgör cirka en tredjedel av Finlands varuexport. Finlands nationella bioekonomiska strategi uppdaterades 2022.

I jämförelsen analyserades de senaste bioekonomiprogrammen i utvalda regioner (Brasilien, Förenta staterna, Kanada, EU, Sverige, Finland, Indien och Kina). Arbetet genomfördes av World BioEconomy Forum. Utredare var Jukka Kantola tillsammans med Ludo Diels, Christian Patermann, Jim Philp och Asko Hyttinen.

Ytterligare information:
Jukka Kantola, utredare, World BioEconomy Forum, tfn 040 552 8880
Ulla Palander, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9235


Taggar: biotalous @sv