Johanna Buchert fortsätter som generaldirektör för Naturresursinstitutet

Nyheter - Publicerad 4.9.2023

Statsrådet har utnämnt teknologie doktor Johanna Buchert till ny generaldirektör för Naturresursinstitutet för 10.9.2023 – 9.9.2028. Buchert har varit generaldirektör för Naturresursinstitutet sedan 2018. Tjänsten som generaldirektör söktes av 12 personer inom utsatt tid, det vill säga före den 24 juli 2023.

Generaldirektören för Naturresursinstitutet som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde svarar för forskningsinstitutets verksamhet och konkurrenskraft, stärkandet av institutets internationella verksamhet och för verksamhetens resultat.

Naturresursinstitutet är en forsknings- och sakkunnigorganisation som bygger välfärd och en hållbar framtid av förnybara naturresurser av naturresurser. Naturresursinstitutet producerar lösningsmodeller och tjänster som baserar sig på kunskap samt mervärde för hållbar och konkurrenskraftig näringsverksamhet som baserar sig på förnybara naturresurser. Därtill stöder institutet det samhälleliga beslutsfattandet i anslutning till naturresurser och naturresursekonomi. Naturresursinstitutets verksamhet omfattar hela landet och institutet har cirka 1300 anställda på flera orter. Naturresursinstitutet har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Helsingfors.

”Jag är mycket glad över att få fortsätta som generaldirektör för Naturresursinstitutet. Vid Naturresursinsitutet utför vi ett viktigt arbete för att lösa globala och nationella utmaningar. Vår uppgift är att genom forskning och myndighetsverksamhet producera lösningar för att främja primärproduktionens hållbarhet samt att stärka lönsamheten och konkurrenskraften hos näringsverksamhet som baserar sig på förnybara naturresurser. Vi vill öka vår forsknings internationella genomslag och stärka vår roll särskilt inom EU:s forskningsfält”, säger Buchert.

Mer information
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 029 1910
Johanna Buchert, generaldirektör, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6663, johanna.buchert@luke.fi

Författare jord- och skogsbruksministeriet 31.8.
Nyhet foto: Naturresursinstitutet