Jord- och skogsbruksministeriets strategi 2030 klar

Nyheter - Publicerad 5.4.2019

Jord- och skogsbruksministeriets mål är att en ansvarsfull bio- och kretsloppsekonomi år 2030 har blivit en väsentlig del av basen för landets konkurrenskraft och välbefinnande. Ministeriet vill vara en möjliggörare av en förnybar och hållbar mat- och naturresursekonomi samt producent av tillförlitliga datalager.

I beredningsarbetet på jord- och skogsbruksministeriets nya strategi har man beaktat centrala förändringsfaktorer inom förvaltningsområdet. Sådana är bl.a. klimatförändringen, en hållbar användning av naturresurser samt brytningsfasen inom både tekniken och den globala ekonomin.

– Strategin och att genomföra den innebär för oss en förändringsprocess som stärker Finlands förmåga att förnya sig. Till processen hör ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio.

I strategiarbetet har jord- och skogsbruksministeriet som första ministerium beaktat FN:s principer för hållbar utveckling.

– Jord- och skogsbruksministeriet arbetar hårt för hållbar utveckling, vi medverkar också till att lösa frågor som är av största vikt för Finland och för hela mänskligheten. I beslutsfattandet och verksamheten tar vi alltid hänsyn till människan, miljön och ekonomin, säger Husu-Kallio.

Husu-Kallio säger att JSM är verksamt i en global omgivning, men att arbetet vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde direkt berör alla finländare och deras liv.

I det dagliga arbetet på JSM ligger fokus fortfarande på jord- och skogsbruket. Det inbegriper människors, växters och djurs hälsa och välbefinnande samt en hållbar användning av vatten, fiskar, vilt och andra förnybara naturresurser.

Strategin innefattar fyra effektmål, som gäller hela ministeriets förvaltningsområde.

Ministeriet har som mål att förbättra konkurrenskraften hos det ansvarsfulla och förnybara livsmedelssystemet. Samtidigt ökar den förnybara och hållbara naturresursekonomin välbefinnandet i hela landet. En väsentlig del av detta arbete går ut på att ersätta fossila råvaror med förnybara energikällor.

Det finska samhället behöver en framgångsrik och välmående landsbygd. Mångsidig företagsverksamhet, de nya möjligheter som  arbete på flera olika ställen skapar samt olika nätverk skapar förutsättningar för en livskraftig landsbygd. Ministeriet sörjer också för att geografisk information samt information om fastigheter och lägenheter som kan användas brett skapar ny företagsverksamhet och säkrar ägarskap.

Flera saker som har ansetts självklara, såsom den nordliga naturen, rent vatten och trygg mat är en stor chans för Finland att klara sig i en värld som blir allt osäkrare.

– Inspirerade av den nya strategin hjälper vi inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde att bygga upp Finland till ett land med förmåga att utvecklas – vi skapar ett hållbart livsmedelssystem och en hållbar naturresursekonomi som har en förmåga att förnya sig samt ett innovativt system för geografisk information.

Jord- och skogsbruksministeriets  strategi 2030 PDF 3,7MB

Blogg 20.3.2019: Finland i förnyelse – en värld av möjligheter

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:

kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 040 029 1910, fornamn. efternamn@mmm.fi

forskningsdirektör Mikko Peltonen, tfn 0295 162 296, fornamn. efternamn@mmm.fi