Jordbrukare kan i fortsättningen få rådgivning för 15 000 euro

Nyheter - Publicerad 30.12.2020

Gårdsbruksenheter kan i fortsättningen få rådgivning för 15 000 euro från landsbygdsprogrammet. Hittills har maximibeloppet varit 10 000 euro. Systemet för jordbruksrådgivning erbjuder information om bl.a. begränsning av klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenskydd och produktionsdjurens välbefinnande. Syftet med systemet är att främja de mål som ställts upp inom Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik.

– Jag hoppas att jordbrukarna använder sig av rådgivningstjänsterna för att utveckla sitt eget arbete och sitt gårdsbruk. Den högre ersättningen ger många möjligheter, till exempel att ta fram en miljö- och energiplan, modernisera gården och förbättra konkurrenskraften och lönsamheten. Jag uppmuntrar alla jordbrukare att prata med en utomstående rådgivare om sina utvecklingsplaner för gårdsbruket, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Det nuvarande landsbygdsprogrammet fortsätter under övergångsperioden 2021–2022.  I skarven mellan finansieringsperioderna ökar behovet av rådgivning, så det finns god anledning att sätta in mer. Behovet av rådgivning är särskilt stort på gårdar som nyligen har genomgått en generationsväxling. Hittills har den genomsnittliga kostnaden per rådgivningsbesök legat under 300 euro, så den övre gränsen på 15 000 euro ger möjlighet till flera besök.

Förutom rådgivning kan gårdsbruksenheter få ersättning för att de tar fram olika planer. Ett nytt inslag i förordningen är en plan för djurens välbefinnande, i vilken man beskriver t.ex. förhållandena för produktionsdjuren och eventuella utvecklingsbehov. Planen ska uppdateras en gång om året och målen hållas under aktiv uppföljning.

Det har reserverats sammanlagt 13 miljoner euro i finansiering för jordbruksrådgivningen 2021–2022. Ändringarna i förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Mer information på jord- och skogsbruksministeriet:
Katri Aho, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 235, katri.aho(at)mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet  30.12.2020


Taggar: landsbygd