Jordbrukarna har genomfört miljö- och klimatåtgärder väl

Nyheter - Publicerad 7.2.2024

Under det första året av genomförandet CAP-planen ansöktes finansiering främst för utveckling av miljö- och klimatrelaterade aspekter och energiinvesteringar. Företagsstöd för mikroföretag och småföretag i syfte att stärka landsbygdens livskraft söktes i hela landet. Dessutom söktes finansiering för kompetensutveckling med hjälp av rådgivning.

Den pågående finansieringsperioden 2023–2027 för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) innebär nationellt i Finland att fokus främst ligger på kontinuiteten och stärkandet av en aktiv och hållbar livsmedelsproduktion. Genomförandet har i huvudsak framskridit som planerat och finansieringsansökningarna öppnades stegvis under 2023. Utbetalningen av företags- och projektstöd inleds i början av 2024.

Jordbrukarna har visat intresse för att investera i förnybar energi och utveckla miljö- och klimatrelaterade aspekter i anslutning till gårdarna. Efterfrågan på miljö- och klimatrådgivning har överträffat målen rejält. Det gjordes också många energiinvesteringar och de projekt som genomfördes var större än estimerat. Därtill omfattas 90 procent av åkrarna av en miljöförbindelse. Målen för åtgärderna som gäller cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten, fågelåkrar och skötsel av våtmarker håller på att överskridas. Som det ser ut nu kommer man i fullföljandet av målen för ekologisk produktion att stanna lite under målsättningen.

Företagsstöd för mikroföretag och småföretag i syfte att stärka landsbygdens livskraft söktes i hela landet. Företagsfinansiering söktes främst för investeringar. Leadergruppernas nya stödet för etablering av företagsverksamhet söktes väl. Därtill var efterfrågan på bredbandsfinansiering hög. Projekten Smarta byar var populära hos kommunerna. Dessa projekt bidrar till att stärka kommunerna i deras föränderliga roll. De mest populära åtgärderna under de första ansökningsomgångarna var utbildningsprojekt samt samarbetsprojekt för naturresurser, för utveckling av gårdar och för utveckling av tjänster och av verksamhetsmiljön på landsbygden.

Övervakningskommittén behandlade 6.2. Det framkom också utvecklingsförslag och framgångar i genomförandet av GJP-planen. Dessutom behandlade kommittén ändringsförslagen för 2025. I fråga om genomförandet konstaterades det att det nya systemet för övervakning av arealstöd och den datasystemhelhet som hänför sig till det, inklusive satellitövervakning och mobilapplikationen hävstång, har fungerat väl.

Övervakningskommittén har godkänt prestationsrapporten för 1.1–15.10 som nu är redo att överlämnas till kommissionen. Kommissionen godkänner prestationsrapporten under våren. Efter godkännandet hålls ett årligt översynsmöte mellan kommissionen och medlemsstaten och prestationsrapporten publiceras på webbplatsen maaseutu.fi.

Mer information: 
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 0295 162 013

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 7.2.2024


Taggar: landsbygd, lantbruk