Jordbrukskrisen diskuterades i rådet för jordbruk och fiske – medlemsstaterna eniga om att förbättra jordbrukarnas situation

Nyheter - Publicerad 28.2.2024

EU:s råd för jordbruk och fiske sammanträdde för att diskutera den kris som råder inom jordbruket i Europa. EU:s jordbruksministrar var starkt eniga om att jordbrukarnas situation måste förbättras genom snabba och även långsiktiga åtgärder.

Runt om i Europa har jordbrukarna hamnat i en krissituation, vilket har lett till omfattande demonstrationer i flera länder. Flera orsaker ligger bakom jordbrukarnas svåra situation, som kräver beslut på EU-nivå för att kunna underlättas.

Orsaken till jordbrukarnas frustration är bland annat stränga miljöbestämmelser, en växande klyfta mellan verkligheten inom jordbruket och nationell och europeisk lagstiftning, en alltför komplicerad lagstiftning och ett behov av att förenkla förvaltningen.

Andra faktorer är låga producentpriser och ett behov av en rättvisare inkomstfördelning i livsmedelskedjan, ojämlika verksamhetsförutsättningar mellan EU-produkter och importerade produkter och det låga antalet generationsskiften.

EU-ländernas jordbruksministrar sammanträdde den 26 februari i rådet för jordbruk och fiske i Bryssel för att diskutera både snabba och strukturella lösningar för att förbättra jordbrukarnas situation. Finlands representant vid mötet var jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Finland stöder omfattande åtgärder för att förbättra jordbrukarnas situation

EU:s jordbruksministrar framhöll enat behovet av att finna de nödvändiga lösningarna för att underlätta jordbrukarnas situation. I anförandena betonades jordbrukets viktiga roll i samhället, bland annat när det gäller livsmedelstrygghet och EU:s strategiska autonomi.

”Det krävs både snabba åtgärder och långsiktigt arbete för att svara på den situation som jordbrukarna står inför. Stödsystemet bör utvecklas och förenklas på ett sådant sätt att jordbruksstöden bättre än för närvarande riktas till den egentliga livsmedelsproduktionen”, konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah. 

”Jag anser att åtgärder som minskar jordbrukarnas börda i fråga om kontroller och påföljder är särskilt viktiga. Det skulle också vara nödvändigt med en mer flexibel utbetalning av förskott på stöd, eftersom jordbrukarnas ekonomiska situation oftast är som svårast under början av hösten.”
Kommissionen och medlemsstaterna är beredda att snabbt ändra den gemensamma jordbrukspolitiken genom genomförandebestämmelser och att göra kommissionens riktlinjer mer flexibla. Ett starkt stöd gavs också åt att stärka producenternas status i livsmedelskedjan genom åtgärder på EU-nivå. Jordbrukskommissionären lyfte också upp möjligheten att riktat öppna grundförordningarna som styr den gemensamma jordbrukspolitiken. Förslaget togs emot väl.

”Det är viktigt att den gemensamma jordbrukspolitikens strategiska planer kan ändras på ett mer flexibelt sätt. I fråga om framtida CAP-perioder måste man också diskutera mer flexibla sätt att reagera på kriser”, säger ministern.

Mer information 
Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 473 6221 fornamn.efternamn@gov.fi
Kari Valonen, specialsakkunnig, tfn +32 473 525 630, fornamn.efternamn@gov.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 28.2.2024


Taggar: EU, jordbruk, mat