Jordbruksutredningens fortsatta åtgärder till regeringen för behandling

Nyheter - Publicerad 7.2.2019

Utredningen om jordbrukets lönsamhet är klar. Utredaren Reijo Karhinen överlämnade en rapport om jordbrukets lönsamhet till regeringen torsdagen den 7 februari.

Reijo Karhinen föreslår tiotals olika sätt som hjälper det finländska jordbruket att nå bättre resultat. Vissa av åtgärdsförslagen kräver principiella och strategiska linjeval, vissa är till och med mycket konkreta.

– De är vår allas gemensamma uppgift att trygga den finländska matens framtid.  Vi ska se närmare på åtgärdsförslagen och börjar omedelbart arbeta vidare med dem. Diskussionsforumet (Gemensamt Matbord), som Karhinen föreslår och som ska stärka förtroendet för matkedjan ska jag sammankalla omgående, säger statsminister Juha Sipilä.

– Enligt Karhinens förslag måste den finländska maten få bättre synlighet i mataffärerna. Jag är absolut av samma åsikt och önskar att handelsgrupperna föregår med ett aktivt exempel här, säger statsministern.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä säger att man har arbetat för matproduktionens lönsamhet under Sipiläs hela regeringsperiod.

– Vi har dock inte lyckats lyfta lönsamheten på en tillfredsställande nivå, trots att vi åstadkommit flera förbättringar inom jordbrukspolitiken som krävt ett långsiktigt arbete. Utredningen ger säkert nästa regering nya verktyg för att fortsätta arbetet med sikte på en bättre lönsamhet.

I juni 2018 kallade statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä bergsrådet Reijo Karhinen till utredare med uppgift att fundera ut sätt som bidrar till att förbättra jordbrukets lönsamhet.  Karhinen fick i uppgift att ta fram en lista på åtgärder som hjälper att förbättra företagarinkomsten från jordbruket med 500 miljoner euro på årsnivå.

Utredningens mål är att ge nästa regering nya verktyg som förbättrar lönsamheten.

Reijo Karhinen satte inte ihop en separat arbetsgrupp med representanter från intressegrupperna.  Däremot ordnade han diskussionsmöten och träffar på olika håll i Finland.  En landsomfattande webbenkät i juli-december besvarades av över 6 000 personer.

– Karhinens engagerande sätt att ta fram utredningen har fått ett stort antal finländare att delta i diskussionen om jordbrukets framtid. Nu är det beslutsfattarnas tur att genomföra åtgärderna. Jord- och skogsbruksministeriet ska nu enligt Karhinens förslag börja undersöka möjligheterna att inrätta ett servicecenter för jordbruk , säger minister Jari Leppä.

Utredningen om jordbrukets lönsamhet:
En ny början – jordbruk är också framtidens näringsgren (på finska)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-998-2

Övrigt material:
Reijo Karhinens pressmeddelande PDF 743kB 
Presentation vid utgivningen av rapporten PDF 4,2MB (på finska)

Ytterligare information:
Kari Jääskeläinen, specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 544, fornamn.efternamn@vnk.fi
Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 5650424,fornamn.efternamn@mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriet Statsrådets kommunikationsavdelning, 7.2.2019

Nyheter kan läsas här.