Jordens inneboende kraft – från avfall till gröna rum

En traktor kör jord i högar.

Case - Publicerad 15.3.2018

Med jordförbättringskomposternas hjälp kan man dra nytta av avfall som samhället producerar och minska behovet av mineralgödsel vid produktionen av växtunderlag. Samtidigt återbördas näringsämnen, såsom fosfor, till växterna.

Återvinning av näringsämnen är en central del av den cirkulära ekonomin. I en ideal situation återvinns näringsämnena kontinuerligt till ny växtkraft, men om återvinningskedjan läcker belastar de miljön. Förädling av kommunalt avfall till råvaror för växtunderlag som används i grönanläggningar bidrar till att binda de återvunna näringsämnena i skapandet av ny tillväxt. När jordförbättringskompost av avfall utnyttjas i växtunderlag, återbördas näringsämnena till växterna och kommer människorna till glädje i form av olika grönområden.

Komposter lämpar sig som råvara för växtunderlag

I kompostgödslade växtunderlag är näringsämnena bundna till växtunderlaget och frigörs på ett kontrollerat sätt. Komposten förbättrar näringshalten i växtunderlaget och skapar en levande jord som håller fukt och näring väl. Ett balanserat mikrobliv lösgör näringsämnena långsamt ur jorden, vilket gynnar växterna under lång tid.

Olika slags komposter lämpar sig som råvara för olika typer av växtunderlag. En kompost med trädgårdsavfall passar till exempel bra som råvara för Kekkilä Planteringsjord, bland annat för dess höga kaliumhalt. Kraftigare jordförbättringskomposter passar för växter som använder mycket näringsämnen, som exempelvis Kekkilä Gräsmattejord för gräsmattor.

Fördelar med kompost i växtunderlag

De flesta vet att kompost och kompostering är nyttigt, men alla känner inte till orsakerna och mekanismerna.
Komposten förbättrar växtunderlagets egenskaper på ett naturligt sätt. De största fördelarna är en hög mikroorganismverksamhet och en god förmåga att hålla näring. En högklassig, väl mognad jordförbättringskompost ger växtunderlaget inre kraft genom att tillföra liv i myllan och garantera växternas näringstillgång under en lång tid.

En man och barn spelar krocket.

Material till återvinning – förbränning är den sista utvägen

Enligt det nuvarande regeringsprogrammet ska Finland eftersträva att bli ett modelland för återvinning av näringsämnen. Det gagnar oss alla att främja självförsörjning inom näringsämnen och detta bör därför uppmuntras på alla sätt.

I den cirkulära ekonomin är förbränning av avfall till energi det sista alternativet. Olika slags material kan utnyttjas på ett fördomsfritt sätt och ofta finns avfallets återvinnare i en helt annan bransch än avfallets producent. I värsta fall blir avfallets mervärde outnyttjat, eftersom avfallsproducenten själv behandlar avfallet för att minska på kostnaderna. Kommunala och industriella aktörer producerar näringsrik kompostråvara i sin verksamhet och växtunderlagen utgör ett utmärkt alternativ för att återvinna dessa näringsämnen.

Läs mer om Kekkiläs gräsmattejord och planteringsjord.

Artikeln är skriven av Product Manager Paulina Nyberg som ansvarar för produkter inom grön- och miljöanläggningar och känner till produkterna för professionellt bruk.

Telefon 020 790 4806, email paulina.nyberg@kekkila.fi

Publicerad 15.3.2018

 

 


Läs följande artikel: Spetsprojekt – Kretsloppsekonomin slår igenom och vattend... »