Fiskvägar i Svartån får spetsprojektpengar

Nyheter - Publicerad 3.10.2016

kärkihanke svenskaRegeringen vill återställa vandringsfiskbestånd i Svartån. Regeringen avsätter sammanlagt 800 000 euro för att bygga två fiskvägar vid Åminnefors och Billnäs. Projektets totalkostnader är ca två miljoner euro. Fiskvägarna hjälper vandringsfisk att ta sig förbi kraftverksdammarna och vidare till lekområdena.

– Dessa fiskvägar kommer att förbättra skyddsstatusen för våra vandringsfiskar, såsom lax och vandringssik samt havsöring som är en starkt hotad art. Åns rekreationsvärde och turistvärdet för vår äldsta bruksmiljö kommer således att växa, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Ministern träffade i dag representanter för de centrala intressentgrupperna i Raseborg och bekantade sig med Svartån som är ett av spetsprojekten i den nationella fiskvägsstrategin. Kommunerna i området, Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors och Loppi samt Västra Nylands vatten och miljö rf har arbetat länge för att återställa laxfiskbestånden. Andra finansiärer är Sappi Oyj:s fabrik i Gerknäs och Koskienergia Oy som äger kraftverksdammarna och är starkt engagerat i projektet.

– Att alla kommunerna längs Svartån, kraftverksbolaget och staten är så starkt engagerade i att genomföra vattenvisionen hjälper att göra verklighet av vår långvariga dröm, berättar Jaani Pönni vid Västra Nylands vatten och miljö rf.

Arbetet med att ta fram en mer detaljerad teknisk plan och bygga fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs startar genast när regionförvaltningsverket har godkänt vattentillståndsansökningarna.  Att återställa laxfiskbestånden bidrar också till att återuppliva den starkt hotade flodpärlmusslan eftersom den lever i gälarna hos laxfisk som larv.

Med hjälp av de åtgärder som hör till spetsprojektet Naturpolitik vill regeringen förbättra tillståndet hos vandringsfisk och hotade fiskbestånd i olika delar av landet. Jord- och skogsbruksministeriet kanaliserar särskilt spetsprojektpengar till samfinansierade konkreta snabbstartsprojekt med ett kraftigt regionalt engagemang.

Mer information:
Jyrki Peisa, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836
Jouni Tammi, fiskeriöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2313
Jaana Pönni, verksamhetsledare, Västra Nylands vatten och miljö rf., tfn 019 323 865