Kina och EU stärker samarbetet för att förbättra vattensäkerheten

Nyheter - Publicerad 21.9.2017

Kina, Europeiska kommissionen och flera EU-länder undertecknade i dag i Åbo en deklaration för att fördjupa vattensamarbetet mellan EU och Kina. Målet är att arbeta tillsammans mot hållbar utveckling och förbättra vattensäkerheten. Kina och EU-kommissionen undertecknade också ett samförståndsavtal för att inleda en vattenpolitisk dialog.

Att lösa vattenfrågorna är ett av FN:s viktigaste mål för hållbar utveckling som enligt planerna ska uppnås år 2030. Det finns allt som allt 17 mål. Ett av målen gäller att säkra tillgången till rent vatten och sanitet för alla. Vattensäkerheten spelar också en väsentlig roll när det gäller att nå de övriga målen.

– I Kina finns det efterfrågan på finskt vattenkunnande i såväl vattenskyddet som i hanteringen av damm- och översvämningsrisker. Finska företag har sålt anordningar för hantering av avloppsslam och kontroll av dammarnas säkerhet. Vi samarbetar också för att förbättra statusen i Taihusjön som är den tredje största sjön i Kina. Arbetet inleddes med en undersökning år 2012 och fortsätter nu med åtgärder i praktiken. Detta är ett led i att fullfölja jord- och skogsbruksministeriets och det kinesiska vattenresursministeriets samförståndsavtal. Flera storstäder, t.ex. Shanghai, får sitt dricksvatten från Taihusjön. Den finska offentliga och privata sektorns samarbetsmodell för vattenrestaureringar och goda erfarenheter i praktiken, t.ex. restaureringen av Vesijärvi i Lahtis och Pyhäjärvi i Säkylä, är sporrande exempel, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

I dag ska man också bygga företagssamarbete

Vatten har betydelse även inom cirkulär ekonomi. På eftermiddagens möte ska deltagarna diskutera bl.a. affärsmöjligheter i detta område. I samband med mötet ordnas ett stort matchmaking-event med över 130 kinesiska och europeiska företag som söker nya samarbetsmöjligheter.

Åbodeklarationen undertecknades på CEWP:s (China-Europe Water Platform) årsmöte på hög nivå. I mötet deltog närmare 400 gäster från över 20 olika länder. CEWP är ett samarbetsnätverk inom förvaltning, forskning och företagsverksamhet mellan EU och Kina.

Flera ministrar på plats

Finland deltar aktivt i CEWP:s verksamhet. Under åren 2018 – 2019 kommer jord- och skogsbruksministeriet att leda det europeiska sekretariatet för vattensamarbete mellan EU och Kina. I Kina är vattenresursministeriet den ansvariga organisationen. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä träffade i går vattenresursminister Chen Lei. Ministrarna diskuterade utvecklingen av det bilaterala samarbetet och såg många möjligheter inom flera olika områden som sträcker sig från vattentjänster och vattenvård till dammsäkerhet och anpassning till klimatförändringen.

Utöver de finska ministrarna finns även Kinas vattenresursminister Chen Lei, Estlands miljöminister Siim Kiisler, Sveriges miljöminister Karolina Skog och EU:s miljökommissionär Karmenu Vella på plats.

Mötet ordnades av jord- och skogsbruksministeriet, Kinas vattenministerium och EU-kommissionen i samarbete med utrikesministeriet, miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Åbo stad, Egentliga Finlands förbund, Satakuntaliitto, samarbetsnätverket LOURA.

Mera information:
Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, jord- och skogsbruksministeriet, seppo.rekolainen(at)mmm.fi, tfn 0295 16 086
Olli-Matti Verta, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, olli-matti.verta(at)mmm.fi, tfn 0295 162 123
Antton Keto, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, antton.keto(at)ym.fi, tfn 0295 250 148

www.2017cewp.fi

Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet  21.9.2017


Taggar: tapahtuma @sv