Kontaktuppgifter till redaktionen

BIOEKONOMI.FI

E-post

toimitus(at)biotalous.fi

Chefredaktör för bioekonomi.fi

Tarja Ollas, Tapio Oy, tarja.ollas(at)tapio.fi

Redaktionen

Sara Turunen, Tapio Oy
Mauri Vieru, arbets- och näringsministeriet
Taina Saahko, jord- och skogsbruksministeriet