Landskapet piggar upp hemkvarteret och lyfter fram kulturarvet – nu efterlyses Finlands bästa landskapsprojekt

Nyheter - Publicerad 4.7.2014

Kauhajoki_Hyypaanjokilaakso_Tapio_Heikkila

Foto Tapio Heikkilä

Det är åter dags att utse Finlands bästa landskapsprojekt. Det projekt som väljs blir Finlands kandidat till Europarådets landskapspris.

Rätt att delta i tävlingen har frivilligorganisationer och lokala eller regionala myndigheter som har lyckats förvalta, planera eller skydda landskap. Förhoppningen är att de varierande landskapsprojekt som genomförts de senaste åren ska ställa upp som kandidater. Projekten kan ha gällt såväl landskap ovan jord som undervattenslandskap, natur-, stads- eller kulturlandskap eller t.o.m. ljudlandskap. Till tävlingen välkomnas projekt av olika slag, vare sig de utvecklat värdefulla eller vardagliga landskap.

Europarådets landskapspris hänför sig till den europeiska landskapskonventionen, som Finland anslöt sig till 2006. Priset är ett erkännande för åtgärder eller principer som syftar till hållbart skydd, förvaltning eller planering av landskap. De projekt som belönas främjar landskapskonventionens målsättningar och kan fungera som exempel inom hela Europa.

Tävlingstiden går ut den 12 september 2014. Resultaten av den nationella tävlingen offentliggörs i samband med ett landskapssymposium som ordnas i Helsingfors i november.

Finlands bästa landskapsprojekt utses vartannat år. Tävlingen ordnas nu fjärde gången.

•Mer information om tävlingen (bl.a. tävlingsprogram) samt projekt som tidigare vunnit pris: www.ymparisto.fi/suomenparasmaisemahanke (på finska)

Mer information:

forskare Annika Uddström, Finlands miljöcentral, tfn 040-746 81 80, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

överinspektör Hannu Linkola, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ymparisto.fi