Mångsidigt om bärkraft inom matkedjan– seminariet i Mariehamn 8. oktober

Nyheter - Publicerad 11.10.2021

Jord- och skogsbruksministeriet finansierade seminariet Bärkraftigt från jord till bord som hör till Finlands program under ordförandeskapet 2021 av Nordiska ministerrådet. Seminariet verkställdes i hybridform, med vd Lotta Nummelin som ordförande, i samarbete med Högskolan på Åland och som del av SM Mathantverk 2021.

De nordiska talturerna behandlade matbranchens bärkraft var ur sin egen synvinkel. Matkulturspecialisten, docent Richard Tellström berättade, hur kriser såsom Covid 19 pandemin, kan påverka våra matvanor. Enligt undersökningar har traditionell mat fått nu ökat intresse, webbutikerna frodas och matlagning hemma har börjat öka. En del av oss har börjat äta ohälsosammare än förr, men andra har blivit intresserade av mera hälsosam mat.

Enligt Marie Gidlund (Sweden Food Arena) tycks matsektorn vara den nya tillväxtmotorn av 2020 –talet. Vi här i Norden har fantastiska förutsättningar att producera god mat med vår miljö och våra klimatförhållanden såsom våra tekniska innovationer. Sara Jervfors, som representerar MatLust –projektet, berättade om hållbarhetsarbetet som pågår i Stockholmregionen. MatLust erbjuder små och medelstora livsmedelsföretag bl. a. kostnadsfria utvecklingsprogram enligt Diet for a greener planet –konceptet.

Mattias Eriksson, SLU, forskar bland annat matsvinn. Enligt honom är pandemin en betydande stresstest till matsystem och deras förfarande.  Baltic Sea Action Group (BSAG) strävar till att återställa balansen av Östersjöregionens ekologi. Projektledaren Anne Antman berättade, att  BSAG:s Carbon Action Svenskfinland främjar kolinlagrande jordbruk i Svenskfinland som en del av hållbar matproduktion. Dess centrala åtgärder är seminarier, fältdagar och smågruppsverksamhet.

Niko Micklin, VisitÅland och MatÅland 2022, berättade om det mångsidiga pågående arbetet i Åland inom ramen av turism. Många på branschen har fått en stämpel för sitt goda hållbarhetsarbete genom hållbarhetscertifieringen Green Key. Det finns en hel del anläggningar som har fått den nordiska miljöanmärkningen Svanen.

Projektledaren Erika Gustafsson, Educating Professionals on Islands in GastroTourism (EPIG) behandlade turisternas måltidserfarenheter – de är mycket viktiga. Turisterna är ofta ganska intresserade av lokala matupplevelser och traditionella drycker, och Åland har mycket att erbjuda med tanke på dessa.

Projektledaren Bettina Lindfors kopplade samman  temat hållbara matsystemer och mathantverk i en nordisk kontext. Hon gav en inblick på revitaliseringen av det nordiska köksmanifestet, som initierades och formulerades 2004 av nordiska kockar. Köksmanifestet utgör den strategiska värdegrunden för Ny Nordisk Mat –programmet  under ramen av Nordiska ministerrådet. Nu skapas det en konstruktiv dialog om den nordiska matkulturen och dess olika drivkrafter för att främja en hållbar livsstil. Processen innefattar seminarier, workshops, nätverksevenemang, mångsidig kommunikation och omfattande dialog i de nordiska länderna under 2021-2022.

Videoinspelning (Youtube)

Tilläggsinfo:

Överinspektör Seija Ahonen-Siivola, jord- och skogsbruksministeriet/marknadsenheten, seija.ahonen-siivola(a)gov.fi

Specialsakkunnig Petri Koskela, jord- och skogsbruksministeriet/marknadsenheten, petri.koskela(a)gov.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 11.10.2021


Taggar: hållbarhet, mat, ruoka