Miljöministeriet stöder projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn – understöd kan sökas nu

Nyheter - Publicerad 31.7.2020

Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas under två ansökningsomgångar understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7.2020–31.8.2020 och för den andra omgången 1.10.2020–16.11.2020.

En av prioriteringarna i programmet för träbyggande är att främja användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. De senaste åren har användningen av trä i offentligt byggande börjat öka kraftigt, i synnerhet när det gäller byggnader inom undervisnings- och småbarnspedagogiksektorn. I kommunerna har man insett att träbyggande är ett viktigt sätt att uppnå de uppställda målen för klimatneutralitet.

Det understöd som nu kan sökas är avsett att stödja en snabb utveckling av träbyggandet i kommunerna och att öka beredskapen att genomföra träbyggnadsprojekt. Projekten kan resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller som utvecklar träbyggandet. Projektet ska i kommunernas verksamhet eftersträva bestående förändringar som främjar användningen av trä. Projektet ska också ha potential för större genomslagskraft eller en förändring i verksamhetskulturen.

Miljöministeriets andel kan utgöra högst 70 procent av projektets stödberättigande kostnader. I ansökningsomgångarna 2020 beviljas sammanlagt högst 700 000 euro.

Utöver finansiellt understöd erbjuds projekten via programmet för träbyggande även möjlighet att delta i nätverksevenemang, träning med tanke på genomförandet och genomslaget samt synlighet i programmets kommunikationskanaler. Programmet satsar också på att dela med sig av resultaten och god praxis så att alla kommuner kan dra nytta av dem. Miljöministeriet kan inrätta en stöd- och uppföljningsgrupp för projekten. I gruppens arbete utnyttjas sakkunskapen hos det forskarsamfund som miljöministeriet samlat ihop.

Programmet för träbyggande beviljades tilläggsfinansiering i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020, vilket gör det möjligt att utvidga åtgärderna i programmet. Tilläggsfinansiering riktas i synnerhet till utveckling av offentligt byggande, kompetens och utbildning.

Ytterligare information:

Simon Le Roux, projektexpert, miljöministeriet, tfn 0295 250 086, simon.leroux@ym.fi

Petri Heino, programchef, miljöministeriet, tfn 0295 250 203, petri.heino@ym.fi
(anträffbar från och med den 10 augusti 2020)

Jemina Suikki, planerare, miljöministeriet, tfn 0295 250 345, jemina.suikki@ym.fi
(anträffbar från och med den 10 augusti 2020)

Pressmeddelande från Finlands miljöministeriet 31.7.2020


Taggar: nyheter