Minister Lintilä diskuterar energisamarbete med generaldirektören för Kinas nationella energiförvaltning

Nyheter - Publicerad 4.11.2020

Det virtuella mötet mellan näringsminister Mika Lintilä och generaldirektören för Kinas nationella energiförvaltning Zhang Jianhuan ordnas torsdagen den 5 november 2020. Under diskussionen behandlas utvecklingen inom energisektorn i båda länderna, nuläget för samarbetet samt framtida möjligheter.

Arbets- och näringsministeriet och Kinas nationella energiförvaltning (NEA) påskyndar energisamarbetet mellan Finland och Kina genom ett ministermöte. Näringsminister Mika Lintilä diskuterar virtuellt med NEA:s generaldirektör Zhang Jianhuan bland annat om lösningar för förnybar energi.

– Finland har samarbetat med Kina inom energisektorn en längre tid och byggt upp kännedomen om Finland som leverantör av rena lösningar. Detta samarbete bör främjas på ett pragmatiskt sätt även i fortsättningen, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Införandet av lösningar för energiteknik har varit ett intressant samarbetsområde ur bägge parters synvinkel både ur ekonomiskt och ur miljömässigt perspektiv. Kina har i likhet med Finland meddelat att landet eftersträvar koldioxidneutralitet. Kina har som mål att minska koldioxidutsläppen från och med 2030 och att uppnå koldioxidneutralitet före 2060. Detta innebär möjligheter också för finländska företag, eftersom energitekniken spelar en viktig roll när det gäller att minska utsläppen.

Ren energi, intelligenta energisystem och innovationer i centrum för samarbetet

Arbets- och näringsministeriet och NEA undertecknade 2017 ett samförståndsavtal (MOU) som skapat en grund för samarbetet mellan Finland och Kina. Samarbetsprotokollet, som uppdaterades i juni 2020, innehåller temana ren energi, intelligenta energisystem och innovationer inom energiteknik.

Energisamarbetet mellan Kina och Finland har i praktiken samordnats av Business Finland och det kinesiska energiinstitutet EPPEI. Företag och andra aktörer har också deltagit i samarbetet. För närvarande stöds finländska företags internationalisering genom Business Finlands program Smart Energy.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden, internationella ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054
Mikko Puustinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7144

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 4.11.2020