Minister Lintilä främjar exporten inom energibranschen genom virtuellt besök i Indonesien

Nyheter - Publicerad 17.11.2020

Näringsminister Mika Lintilä träffar Indonesiens energi- och naturresursminister Arifin Tasrif den 18 november 2020 i samband med ett Team Finland-besök som genomförs virtuellt. Huvudteman för mötet är utvecklingen av energisektorn och Indonesiens nya projekt för intelligent energi.

Målet för ministermötet är att främja finlndska företags verksamhetsförutsättningar på den indonesiska energimarknaden samt att främja affärspartnerskap mellan Finland och Indonesien.

Indonesiens växande ekonomi i Sydostasien erbjuder mångsidiga möjligheter för finländska företag. I synnerhet kan finländska företags kompetens inom förnybar energi, elektrifiering av samhället samt inom bioekonomi och cirkulär ekonomi utnyttjas för att utveckla ekonomin i Indonesien.

– Jag är glad över de goda relationerna mellan Finland och Indonesien. I synnerhet har energisektorn haft en viktig roll och jag hoppas att samarbetet inom energibranschen kommer ytterligare att intensifieras i framtiden till exempel när det gäller energilösningar som främjar den cirkulära ekonomin, säger minister Mika Lintilä.

Som en stor och växande ekonomi är Indonesien en potentiell samarbetspartner för näringslivet i Finland. Näringsminister Mika Lintilä besökte Indonesien 2017 tillsammans med en Team Finland-företagsdelegation. Under besöket träffade Lintilä Arcandra Tahar, vice minister vid ministeriet för energi och naturresurser.

Internationella byrån för förnybar energi (Irena) bedömer att efterfrågan på energi i Indonesien kan öka med en fjärdedel under 2015–2030 och efterfrågan på el tredubblas. Även om beroendet av inhemskt stenkol och importerade oljeprodukter har ökat, har Indonesien börjat öka användningen av förnybara energikällor. Landet har satt som mål att andelen förnybar energi ska höjas till 23 procent av energiförbrukningen fram till 2025 och till 31 procent fram till 2050.

Ett finskt-indonesiskt företagsseminarium om ren energi och återvinning av avfall

Efter ministermötet, den 24 november 2020, ordnar Business Finland ett virtuellt företagsseminarium inom energibranschen (”Smart Energy, Waste to Energy and Waste to Value”). I seminariet deltar också nio finländska företag samt representanter för den offentliga sektorn och företagen i Indonesien. I början av evenemanget framför näringsminister Mika Lintilä sin videohälsning.

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder finländska företag internationaliseringstjänster.

Ytterligare information:
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Kati Shibutani, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9047
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 567 0715

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet  17.11.2020