Minister Lintilä reser till Frankrike för att främja det finländska kunnandet inom cirkulär ekonomi och ackumulatorindustri

Nyheter - Publicerad 28.1.2020

Mika Lintilä

Näringsminister Mika Lintilä gör ett Team Finland-besök till Frankrike den 29–31 januari 2020. Målet är att intensifiera samarbetet mellan företag inom cirkulär ekonomi och ackumulatorindustrin, främja finländska företags internationalisering och påskynda en global övergång till en klimatneutral ekonomi.

Regeringen eftersträvar klimatneutralitet före 2035. Det innebär att utsläpp produceras endast så mycket som man kan avlägsna ur atmosfären.

– Finland och Frankrike delar uppfattningen om främjandet av europeisk ekonomisk tillväxt och ambitiösa klimatmål. Syftet med denna resa är att intensifiera samarbetet mellan företag inom den cirkulära ekonomin och ackumulatorindustrin i praktiken och stödja finländska företags tillväxt och export. Så kan nya innovationer som ökar sysselsättningen skapas och å andra sidan bromsas klimatförändringen, säger näringsminister Lintilä.

Businessmöjligheter inom cirkulär ekonomi och ackumulatorindustri

Under besöket ligger tyngdpunkten inom den cirkulära ekonomin på förpackningsmaterial, ersättande av plast och biobaserade produkter. Den cirkulära ekonomin förändrar produkternas tillverkningsprocesser och företagens affärsmodeller. Kunnande om digitala distributionsplattformar och logistiklösningar är viktigt och betydelsen av internationell affärskompetens och nätverk ökar.

Det finns stora internationella affärsmöjligheter inom ackumulatorindustrin eftersom elbilarna ökar behovet av ackumulatorer i framtiden. I Asien tillverkas för närvarande 85 procent av de ackumulatorer som säljs i världen medan EU:s andel är tre procent. I Finland finns en betydande mängd olika mineraler som behövs för ackumulatorerna, och Finland vill vara med och bygga upp den europeiska ackumulatorindustrin.

Finländska företags kunnande lyfts fram under Team Finland-besöket

Torsdagen den 30 januari är minister Lintilä värd för två seminarier. Teman för seminarierna är cirkulär ekonomi och ackumulatorindustri. Målet med evenemangen är att sammanföra finländska och franska aktörer och lyfta fram finländskt kunnande. Fredagen den 31 januari talar minister Lintilä vid evenemanget för hållbar utveckling, ChangeNOW, som sammanför företag och påverkare från över ett hundra länder. Vid evenemanget presenterar finländska företag sina lösningar inom cirkulär ekonomi.

I Lintiläs program ingår dessutom företagsmöten med bland annat Renault, Stora Enso och Nokia och han deltar i Kones 110-årsjubileum.

Företag och organisationer som deltar på ministerns resa är Aalto-universitetet, Akkurate Oy, BASF Oy, Boliden Kokkola, Celltech Group, CirEco Finland Oy, Cursor Oy, DeLight Packaging Oy, Epec Oy, Finnish Minerals Group, Fortum Power and Heat Ltd, Fortum Waste Solutions Ltd, Geyser Batteries Oy, Iscent Oy, Kiilto Oy, Kokkola Industrial Park, Lumoin Oy, Metsä Group, Neste Oyj, Outotec Oy, Salo Iot Campus, StepOne Tech, Stora Enso, Turku Science Park Oy, Vaasa Region Development Company, Valmet Automotive Oy, Valtra Oy Ab och Yrityssalo Ab.

Innan Frankrike besöker företagen inom ackumulatorindustrin Belgien och företagen inom cirkulär ekonomi Holland under ledning av arbets- och näringsministeriets tjänstemän.

Team Finland är ett nätverk av offentliga aktörer som erbjuder finländska företag internationaliseringstjänster. Nätverket erbjuder företag en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering och ordnar exportfrämjande internationella besök.

Ytterligare upplysningar:

Jenny Hasu, minister Lintiläs specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Nina Alatalo, minister Lintiläs tjänstemannamedarbetare (internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Kati Shibutani, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9047