Ministrarna diskuterade den gröna arkitekturen i EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Nyheter - Publicerad 27.4.2021

EU:s jordbruksministrar samlades den 26 april, under ledning av ordförandelandet Portugal, till en informell videokonferens för att diskutera EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), marknaden för jordbruksprodukter och den internationella handeln. Diskussionen om CAP fokuserade på en av de viktigaste helheterna i förhandlingarna om CAP, det vill säga miljö- och klimatåtgärdshelheten (den så kallade gröna arkitekturen). Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Förhandlingarna om CAP-reformen är på slutrakan och Portugal försöker nå enighet mellan EU:s institutioner i slutet av maj. Vid videokonferensen utredde Portugal ministrarnas kompromissvilja i nyckelfrågorna, för att förhandlingarna ska kunna framskrida särskilt i fråga om den gröna arkitekturen.

Ministrarna stödde Portugal i förhandlingarnas framskridande, men betonade att man i den gröna arkitekturen bör bibehålla bland annat den flexibilitet som ingick i rådets allmänna riktlinje. Medlemsländerna betonade också särskilt att man i kraven på villkorlighet beaktar medlemsländernas naturförhållanden.

”Inom den gröna arkitekturen måste man finna en balanserad helhet mellan miljösystemen, finansieringen av dem, kraven på villkorlighet och miljö- och klimatåtgärderna inom den andra pelaren. När man söker kompromisser får man inte heller glömma förenklingen”, sade minister Jari Leppä.

Förhandlingarna fortsätter intensivt under hela maj. Jordbruksministrarna ska samlas till ett extra möte i rådet för jordbruk och fiske efter mitten av maj.

Vid videokonferensen gav kommissionen också en översikt över marknaden för jordbruksprodukter. Enligt kommissionen är marknaden stabil och många sektorer håller på att återhämta sig från covid-19-krisen, men under den senaste tiden har väderleksförhållandena, såsom frost, drabbat odlingar i olika europeiska länder. Till exempel i Frankrike och Grekland har frostskadorna varit omfattande.

Dessutom uppdaterade kommissionen läget i fråga om den internationella handeln. Ministrarna betonade att man i handelsförhandlingarna bör främja målen i programmet för hållbar utveckling och den europeiska gröna given och sträva efter jämlika spelregler med tanke på EU:s krav på producenter och kraven på importprodukter.

”Handelspolitiken har en viktig roll när det gäller att stödja den gröna omställningen och främja hållbara och ansvarsfulla värdekedjor. Vi kan främja ansvarstagandet globalt och erbjuda våra egna producenter mer jämlika konkurrensmöjligheter genom att globalt främja sådana standarder som liknar de produktionsstandarder som används i EU”, sade minister Leppä.

Övriga frågor som diskuterades vid videokonferensen gällde utvärderingen av djurskyddsstrategin och märkningen av ägg som används som råvara för livsmedel.

Mer information:
Satu Haapaniemi specialmedarbetare, tfn +358 50 400 5193
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 162 047

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 26.4.2021, publicerad på svenska 27.4.2021