Näringsminister Lintilä besöker USA med energi och bioekonomi som tema

Nyheter - Publicerad 15.11.2021

Näringsminister Mika Lintilä besöker USA för första gången 15–16 november efter coronapandemin. Besöksprogrammet innehåller diskussioner om energi, bioekonomi och digitalisering med representanter för USA:s förvaltning och delstaterna på hög nivå. Ministern kommer också att träffa finländska företag som är verksamma i USA och deltar i en konferens om bioekonomi.

Näringsminister Mika Lintilä talar vid USA:s internationella bioekonomikonferens om hållbar produktion av träbiomassa i Finland. Träbiomassa används bland annat för förnybara kemikalier, biobaserade produkter och biodrivmedel.

”Vi behöver en global biobaserad ekonomi. Finländska företag har mycket att ge när det gäller att lösa globala utmaningar. USA är en viktig partner för oss och jag tror att vi har möjligheter att fördjupa samarbetet till exempel inom biodrivmedel”, säger minister Lintilä.

Under resan träffar ministern också representanter för finländska företag i USA och hör sig för om aktuella frågor på den lokala marknaden.

Näringsministern träffar företrädare på hög nivå för delstaterna

Ministern besöker delstaten Virginia och diskuterar bland annat samarbetsmöjligheter inom 6G-forskningen med guvernör Ralph Northam.

”För att kunna delta i utvecklingen inom en bransch som utvecklas snabbt måste en liten stat som Finland nätverka med de bästa internationella forskningsinstituten”, säger minister Lintilä.

Minister Lintilä diskuterar också med kongressledamoten Paul Tonko om USA:s mål och åtgärder för ren energi. Han kommer också att träffa högnivårepresentanter för delstaterna Maine och Michigan. Finland har tillsammans med de båda delstaterna en arbetsgrupp som består av olika aktörer inom bioekonomi och den samordnas av Business Finland och Finlands ambassad i Washington. Syftet med samarbetet är att öppna nya kommersiella möjligheter för finländska företag. USA är en av Finlands viktigaste handelspartner och samarbetet med delstaterna har en viktig roll i exportfrämjandet.

Ytterligare information:
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 516 2868
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 15.11.2021