Nordiska livsmedelssystem som tema på sommarmötet som leddes av Finland

Nyheter - Publicerad 24.6.2021

Finland stod på torsdagen som ordförandeland värd för de nordiska jordbruksministrarnas möte. Det virtuella mötet leddes jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. På mötesagendan stor hållbara nordiska livsmedelssystem.

Ministrarnas diskussion inleddes av EU-kommissionären med ansvar för internationella partnerskap Jutta Urpilainen och generalsekreteraren för FN:s meteorologiska världsorganisation (WMO) Petteri Taalas.  Ministrarna fick också höra ett sammandrag av den samnordiska dialogen om hållbara livsmedelssystem.

Dagen före mötet ordnades på initiativ av Finland ett samnordiskt dialogwebbinarium om livsmedelssystemen. Dialogen kompletterade Finlands och de övriga nordiska ländernas nationella beredning som siktar på FN:s toppmöte om livsmedelssystem i oktober (Food Systems Summit).

Webbinariet samlade cirka 100 deltagare från alla nordiska länder och självstyrande områden, med representanter för såväl förvaltningen som intressegrupperna. På mötet behandlades många frågor som hänför sig till det breda ämnesområdet, såsom minskat matsvinn, hållbar konsumtion och kost, gemensam hälsa (One Health), hållbar användning av förnybara naturresurser samt ny teknik.

De nordiska jordbruksministrarna godkände ett uttalande gällande Nordiska ländernas gemensamma åsikter om förbättrad hållbarhet i matsystemen. Med sitt uttalande, bekräftade ministrarna sina gemensamma angreppssätt och prioriteringar inför FNs toppmöte om matsystem. De nordiska länderna har mycket gemensamt  och dessutom mycket att ge för att främja hållbar utveckling i matsystemen globalt.

De nordiska länderna har många likheter i livsmedelssystemen och bland annat näringsrekommendationer som baserar sig på gemensamma rekommendationer. Även på grund av detta är det lätt att diskutera gemensamma riktlinjer, trots att det finns olika prioriteringar på grund av olika naturförhållanden.

Ministerrådet för sektorn (jordbruk, skogsbruk, fiske, vattenbruk och livsmedel) har vanligtvis sammanträtt före midsommaren i ordförandelandet. Avsikten var ursprungligen att ordna mötet i Nyslott, men på grund av pandemiläget blev det ett virtuellt möte.

Mer information:
Aulikki Hulmi, direktör för internationella ärenden, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 16 2034

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 24.6.2021 


Taggar: EU, jordbruk, maatalous, mat, ruoka