”Nu behövs det stöd från alla naturvänner” – insjööringen i Kuusamo har tagit ytterligare ett steg mot frihet

Nyheter - Publicerad 31.8.2021

Just nu samlas det in medel för att köpa vattenkraftverket Myllykoski i Kuusamo. Avsikten är att kraftverket ska rivas så att den utrotningshotade insjööringen fritt kan vandra till stora områden med strömmande vatten och sjöområden. Den 31 augusti undertecknades ett bindande föravtal och betalades en handpenning till Koskivoima Oy. Projektet stöds av jord- och skogsbruksministeriets NOUSU-program.

Efter att kraftverksverksamheten har avslutats leds vattnet tillbaka till Piilijoki, som hittills varit torr, varefter öringarna kan vandra från Kuusinkijokis huvudfåra ända till källflödena. Kuusinkijoki är en av Kuusamos tre berömda öringälvar. De två andra är Kitkajoki och Oulankajoki. Dessa tre flyter samman på den ryska sidan och rinner ut i Paanajärvi, där vattenvägen fortsätter till insjööringens omfattande födosöksområden i Pääjärvi.

– Kuusamo är en naturstad med fina älvar. Kraftverket har emellertid hindrat fiskarnas vandring, vilket har lett till att öringbeståndet har minskat under de senaste åren. Det här projektet frigör en sträcka på 50 kilometer av lekområden för öringen, vilket har en stor betydelse för den utrotningshotade insjööringen, säger Matti Aikio, ordförande för föreningen Kuusinkijoki kuntoon ry.

Köpesumman samlas in fram till utgången av 2022

Staten har åtagit sig att finansiera 50 procent av köpesumman för kraftverket. Genom NOUSU-programmet förbättras tillståndet hos vandringsfiskar och hotade fiskbestånd på flera olika håll i Finland.

– Kuusinkijoki är en riktig pärla i NOUSU-programmet eftersom vattendragsområdet har en enorm potential, säger samordnaren för NOUSU-programmet Matti Vaittinen.

En förutsättning för att affären slutgiltigt ska bli av är att den lokala föreningen lyckas samla hälften av köpesumman från andra källor före slutet av 2022.

– Nu behövs det stöd från alla naturvänner för att samla ihop den privata finansieringsandelen. Med hjälp av projektet kan vi få det unika öringbeståndet att återhämta sig. Projektet har ett stort värde för Kuusamo också eftersom det ger området stor livskraft genom att det stärker fisketurismen i Kuusamo och höjer värdet på fastigheterna i vattendragsområdet, säger Kuusamos stadsdirektör Jouko Manninen.

– Jag vill tacka alla som hittills har skänkt pengar till projektet! Tack vare dem har igen kommit ett steg närmare målet. Jag vill också rikta ett varmt tack till Kuusamo stad som har förhållit sig positivt till projektet, säger Aikio.

Intentionsavtalet för projektet undertecknades i Helsingfors den 4 mars 2021:

Mer information:

Matti Aikio, ordförande, Kuusinkijoki Kuntoon ry, tfn 0400 354 540
Matti Vaittinen, projektkoordinator, NOUSU-programmet, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 106, matti.vaittinen(at)mmm.fi

Nyhet från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet 31.8.2021


Taggar: fiskar, kalat @sv