Nu kan finansiering sökas ur försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Nyheter - Publicerad 17.6.2020

Jord- och skogsbruksministeriet riktar högst 5,1 miljoner euro till försöksprogrammet, med vilket finansieras innovativa lösningar för återvinning av näringsämnen. Ansökan om finansiering ur det riksomfattande försöksprogrammet för åren 2020–2022 öppnades den 12. juni. NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för administrationen av understöden.

Att främja återvinningen av näringsämnen är inskrivet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Försöksprogrammet är en fortsättning på programmet som startade åren 2016–2018. Målet är att skapa förutsättningar för en fungerande marknad för organiska gödselpreparat och på så sätt säkerställa återvinning och effektiv användning av näringsämnen.

Innovativa lösningar i fokus

Syftet med understöden som beviljas ur försöksprogrammet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvunna gödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa.

”Avsikten med försöksprogrammet är att göra piloter möjliga och framställa referensresultat i små- och medelstora industriföretag. Tanken är att de innovativa produkterna och tjänsterna som utvecklas har testats och konstaterats fungera när de säljs till kunderna. Avsikten är att utvecklingsarbetet ska skapa nya affärsverksamhetsmöjligheter för företagen”, sammanfattar utvecklingsexpert Päivi Mäntymäki från NTM-centralen i Södra Österbotten programmets syfte.

Ansökningsblanketterna och -anvisningarna finns på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats.

Webinarium om återvinning av näringsämnen och försöksprogrammets finansieringsmöjligheter

NTM-centralen i Södra Österbotten ordnar ett webinarium 24.6.2020 kl. 9–11 i anslutning till ansökningsomgången. Mer information om programmet och förhandsanmälan finns på programmets webbsidor. Webinariet är finskspråkigt.

Mer information:

Utvecklingsexpert Päivi Mäntymäki, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 631, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Utvecklingschef Hanna Mäkimantila, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 701, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Konsultativ tjänsteman Marja-Liisa Tapio-Biström, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 400, fornamn.efternamn@mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands jord- och skogsbruksministeriet 17.6.2020


Taggar: nyheter