Nytt program ska sätta fart på vattenskyddet – 45 miljoner beviljas för förbättrande av vattenstatusen

Nyheter - Publicerad 11.3.2019

Miljöministeriet har inlett ett program för effektiviserat vattenskydd som kan skapa betydande möjligheter för vattenskyddet de kommande åren. Riksdagen har beviljat ett nationellt betydande belopp om 15 miljoner euro för effektivisering av vattenskyddet för 2019. Den totalfinansiering som fastställts för programmet i samband med budgetmanglingen uppgår till 45 miljoner euro för 2019–2021. Programmet utgör ett komplement till annan finansiering av vattenskyddet, såsom EU-medel, som är viktiga bl.a. för vattenskyddet inom jordbruket.

Programmet ska bidra till bättre vattenstatus genom olika teman. Inom ramen för programmet har det avsatts finansiering för vattenskydd inom jordbruket, för lokalt arbete för restaurering av sjöar, för bekämpning av oljeutsläpp från vrak och för utveckling av hanteringen av vatten i städerna.

– Sommarens algblomning väckte en nödvändig diskussion som visade att man är enig om att vattenskyddet spelar en viktig roll. Med hjälp av programmet för effektiviserat vattenskydd kan vi under de närmaste åren ta konkreta steg framåt när det gäller att förbättra vattenstatusen, bedömer bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Målet med programmet är att förbättra Östersjöns och inlandsvattnens tillstånd. – Det här är en möjlighet som jag önskar att så många som möjligt nappar på. Det finns gott om arbete för intresserade aktörer runt om i landet, konstaterar överdirektör Ari Niiranen. – Spetsprojektfinansieringen under den pågående regeringsperioden har gett uppmuntrande resultat gällande nya metoder inom vattenskyddet och detta program ska nu utveckla dem ytterligare genom konkreta åtgärder som ger största möjliga effekt, tillägger Niiranen.

Fyra prioritetsområden som är verkningsfulla inom olika sektorer
Mer än hälften av finansieringen inom programmet ska användas för vattenskydd inom jordbruket. På åkrarna i Skärgårdshavets avrinningsområde ska det spridas ut gips, för det har visat sig att gipsspridning effektivt minskar näringsutsläppen från jordbruket. Det kommer också att inledas forsknings- och utvecklingsprojekt om användningen av strukturkalk och fiberslam i vattenskyddet.

Lokalt arbete för restaurering av närliggande vattendrag har lett till goda resultat, och programmet för effektiviserat vattenskydd ger ytterligare betydande resurser för detta. Utöver enskilda projekt kommer nätverken inom vattenskyddet att stärkas och såväl nya som beprövade metoder att spridas. Utlysningen av understöd för restaurering av vattendrag öppnar i april.

Avfalls- och dagvattnet i städerna innehåller skadliga ämnen och bl.a. plaster. Ett syfte med programmet är att förhindra att dessa släpps ut i vattendragen. Framför allt naturliga metoder kan vara en lösning, t.ex. att anlägga våtmarker och grönområden som absorberar och håller kvar vatten i stället för att vattnet leds direkt till vattendragen.

I Finlands territorialvatten finns det vrak vars rostiga tankar medför risk för oljeolyckor. Inom programmet för effektiviserat vattenskydd väljer man ut ett lämpligt vrak som kan oljesaneras, och i anslutning till det kan man testa samarbete och ny teknik för oljesanering.

Agronomie- och forstmagister Tarja Haaranen tillträdde den 1 mars 2019 som programchef vid miljöministeriet. Haaranen var tidigare chef för enheten för bioekonomi vid miljöministeriet.

Mer information:

Ari Niiranen, överdirektör, tfn 0295 250 071
Tarja Haaranen, programchef, tfn 0295 250 282
Saara Bäck, enhetschef, tfn 0295 250 337
fornamn.efternamn@ym.fi

program för effektiviserat vattenskydd på miljöministeriets webbsida (på finska)

 

Miljöministeriets pressmeddelande 11.3.2019 kl. 9.06