På byggplatsen för Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi bekämpas grå ekonomi med framförhållning

Nyheter - Publicerad 1.3.2021

Ledningen för Metsä Group och de centrala fackförbunden sammanträdde i dag den 1 mars under ledning av arbetsminister Tuula Haatainen för att diskutera byggstarten av bioproduktfabriken i Kemi. Metsä Group har meddelat att det förutsätter att de företag som är verksamma på byggplatsområdet följer den finska lagstiftningen och kollektivavtalen i hela underleverantörskedjan och att man omedelbart kommer att åtgärda eventuella brister som upptäcks. Inom projektet bekämpar man grå ekonomi med framförhållning.

– Metsä Group har redan på förhand fört diskussioner med fackförbunden och med alla medel försökt säkerställa att anställningsvillkoren är adekvata i hela kedjan, att grå ekonomi bekämpas med framförhållning och att arbetarskyddet beaktas på ett heltäckande sätt. Jag är mycket nöjd med denna konstruktiva och aktiva inställning. I och med det fortsatta coronaläget accentueras arbetarskyddets betydelse ytterligare, konstaterade arbetsminister Tuula Haatainen.

– I  fabrikens byggnadsskede beräknas sysselsättningseffekten vara 10 000 årsverken och över hälften av arbetet utförs i Kemi. Graden av inhemskt arbete kommer att vara mycket hög. Vi förutsätter att våra partner förbinder sig till projektets mål såväl i fråga om säkerhet och iakttagande av arbetslagstiftningen och arbetsvillkoren som när det gäller bekämpning av grå ekonomi, tidtabeller och kvalitet. Vi är nöjda med den öppna och goda dialogen med arbetsminister Haatainen och fackförbunden, konstaterade Metsä Fibres verkställande direktör Ismo Nousiainen.

Fackförbundens ordförande tackade företaget för en god beredning och ett proaktivt grepp. Till exempel underleverantörerna har valts med särskild omsorg och eventuella problem på byggplatsen kommer att åtgärdas omedelbart. Vid sammankomsten konstaterades att ”Äänekoski var ett välplanerat projekt och detta ser ännu bättre ut”.

Rundabordssamtalet ordnades för att säkerställa att alla parter har en gemensam bild av projektet och för att målen ska uppnås på bästa möjliga sätt.

Metsä Group informerade i februari om att investeringen i bioproduktfabriken i Kemi förverkligas. Det är fråga om den största investeringen i skogsindustri någonsin i vårt land. Investeringen motsvarar ett värde av 1,6 miljarder euro.

Ytterligare information:
Jenni Karjalainen, specialmedarbetare, tfn 040 751 5496

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 1.3.2021