Parlamentarisk grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter har tillsatts

Nyheter - Publicerad 8.7.2022

I syfte att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar och den finländska matproduktionen i en föränderlig omvärld har regeringen i dag den 8 juli 2022 tillsatt en parlamentarisk grupp för bedömning av jordbrukets resultat- och utvecklingsutsikter. Gruppen har tillsatts för mandatperioden 15 juli 2022–1 april 2023.

Målet för arbetsgruppen är att dryfta särskilda frågor som gäller jordbruket och landsbygden i det finländska livsmedelssystemet och sammanställa vilka konsekvenser lagstiftningshelheter, utredningar och åtaganden med direkt inverkan på jordbruket har på jordbruket och landsbygdens verksamhetsförutsättningar.

Arbetsgruppens uppgifter är att

– sammanställa inkomst- och lönsamhetsutredningar till en helhet som kan fungera som utgångspunkt för den parlamentariska arbetsgruppens arbete
– bedöma utvecklingen för jordbrukets marknadsställning
– utarbeta en färdplan med utvecklingsmål och metoder för hållbar produktion och lönsamhet inom jordbruket inom den närmaste framtiden
– prioritera vilka av åtgärderna i färdplanen som bör tas in i regeringsprogrammet i synnerhet för att trygga försörjningsberedskapen i fråga om matproduktionen och stärka det finländska jordbrukets lönsamhet
– bedöma hurdana juridiska möjligheter det finns att genomföra åtgärderna inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt bedöma åtgärdernas byråkratiska konsekvenser.

”Under den här regeringsperioden har parlamentariska arbetsgrupper nått goda resultat, och förhoppningsvis gör också den här gruppen det. Det skulle vara mycket bra om gruppen lyckas komma fram till gemensamma mål och verksamhetsförutsättningar för jordbruket och primärproduktionen med tanke på dess viktiga roll, särskilt under denna mycket svåra tid”, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Arbetsgruppens sammansättning:
Ordförande: Raimo Piirainen, riksdagsledamot, SDP
Första vice ordförande: Ritva Elomaa, riksdagsledamot, Sannf
Andra vice ordförande: Arto Satonen, riksdagsledamot, Saml

Övriga medlemmar:
Piritta Rantanen, riksdagsledamot, SDP
ersättare: Seppo Eskelinen, riksdagsledamot, SDP
Juha Mäenpää, riksdagsledamot, Sannf
ersättare: Jenna Simula, Sannf
Janne Sankelo, riksdagsledamot, Saml
ersättare: Janne Heikkinen, riksdagsledamot, Saml
Esko Kiviranta, riksdagsledamot, C
ersättare: Anne Kalmari, riksdagsledamot, C
Hanna Holopainen, riksdagsledamot, Gröna
ersättare: Jenni Pitko, riksdagsledamot, Gröna
Anna Kontula, riksdagsledamot, VF
ersättare: Pia Lohikoski, riksdagsledamot, VF
Anders Norrback, riksdagsledamot, SFP
ersättare: Sandra Bergqvist, riksdagsledamot, SFP
Peter Östman, riksdagsledamot, KD
ersättare: Antero Laukkanen, riksdagsledamot, KD
Harry Harkimo, riksdagsledamot, RN

Permanent sakkunnig:
Jyri Inha, lagstiftningsråd, finansministeriet

Ytterligare information:
Pertti Hakanen, specialmedarbetare, tfn 0295 161 115,

Pressmeddelande från Jord- och skogsbruksministeriet 8.7.2022