Pirjo Jantunen utnämnd till ambassadör för ren energi inom IEA:s teknologiprogram

Nyheter - Publicerad 8.3.2021

Pirjo Jantunen, utvecklingschef för affärsverksamheten vid Helen Ab, utnämndes den 8 mars 2021 till Finlands ambassadör för ren energi till Internationella energiorganet IEA:s teknologiprogram Clean Energy Education and Empowerment (C3E). Internationella energiambassadörer arbetar som föregångare inom den jämlika energisektorn och som förebilder för nästa generations kvinnliga ledare.

Pirjo Jantunen har över 10 års erfarenhet av energisektorn. Hon har arbetat med utveckling, företagsansvar och strategi när det gäller affärsverksamheten i Helen. Jantunen har också varit med och byggt World Energy Councils internationella program Future Energy Leaders och varit nätverkets ordförande 2015–2018. Jantunen är en aktiv förespråkare för ett hållbart energisystem och likabehandling. Hon har avlagt ekonomie magisterexamen vid Jyväskylä universitet.

– Det är fantastiskt att få representera Finland i IEA:s C3E-program. Energisektorn genomgår en snabb omställning i synnerhet i och med klimatkrisen. För att energiomställningen ska kunna vändas till framgång krävs det förändring, nytt tänkande och nya verksamhetssätt av organisationerna, påpekar Jantunen.

– Mångsidiga organisationer är mer beredda på förändring. För att hedra kvinnodagen vill jag uppmuntra alla att uppmuntra flickor till energisektorn och framtidens ledare samt att bygga upp mångsidigare arbetsgemenskaper varje dag i året, fortsätter Jantunen.

Energiomställningen medför nya kompetens- och utbildningsbehov. Samtidigt som arbetstillfällen försvinner inom sektorn för fossil energi, uppstår allt fler arbetstillfällen inom sektorn för förnybar energi, vilket kräver allt högre utbildning och kompetens. Kvinnors deltagande i utvecklandet av energisektorn inom alla nivåer och sektorer ses globalt också som en faktor som främjar ibruktagandet av ren energi.

Av dem som arbetar inom energisektorn i Finland är endast cirka en fjärdedel kvinnor. I ledande uppgifter och på styrelseplatser är kvinnornas andel ännu mindre, endast cirka var tionde kvinna. Fördelningen enligt kön mellan utbildning och yrken har knappt minskat på 30 år. Enligt framtidsrapporten för unga 2020 fanns på flickornas listan ”top 5 populäraste branscher” inte en endaste sådan bransch som fanns på pojkarnas lista.

Enligt Aalto-universitetets undersökning om kompetens- och utbildningsbehoven i samband med energiomställningen framträder ett behov av mer omfattande kompetens som förenar kunskaper och färdigheter från olika områden. Utredningen bedömer att byggandet och underhållet av sektorerna för förnybar energi år 2035 kan sysselsätta cirka 17 000 medarbetare i Finland. Enligt Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) stiger antalet arbetsplatser inom förnybar energi globalt från nuvarande 11,5 miljoner till 30 miljoner fram till 2030.

Ambassadörer för ren energi har utsetts i Finland sedan 2013 då projektet lanserades vid det internationella ministermötet för ren energi i New Delhi. De övriga två energiambassadörer som Finland utnämnt är för närvarande Heli Antila från Fortum Abp och Mari Pantsar från Sitra.

Ytterligare information: 
Kati Veijonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7170
Pirjo Jantunen, utvecklingschef för affärsverksamheten, Helen Ab, tfn 040 336 0565

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet 8.3.2021