Planeringstävling sätter fart på uppkomsten av nya bioraffinaderier

Nyheter - Publicerad 5.8.2014

Arbets- och näringsministeriet ordnar en internationell planeringstävling för att snabba upp kommersialiseringen av innovationer vid bioraffinaderier och uppkomsten av nya bioraffinaderier i Finland. Tävlingen öppnades den 4 juni 2014 och den är öppen för förslag fram till den 4 december 2014.

– Den här tävlingen representerar ett nytt tillvägagångssätt från statsmakten sida att påskynda investeringarna. Vi väntar oss att denna tävling ska sätta fart på uppkomsten av olika bioraffinaderiinvesteringar i Finland under de närmaste åren, konstaterade näringsministerJan Vapaavuori, som öppnade tävlingen.

– Bioraffinaderier som effektivt och mångsidigt förädlar biomassa till material, kemiska produkter och energi har en central roll i skapandet av ny affärsverksamhet inom bioekonomin.

I statsrådets principbeslut av den 8 maj 2014 om att påskynda tillväxten inom de nya spetsområdena inom ekonomin fastslogs att det ska ordnas en öppen internationell tävling för att ge upphov till nya bioraffinaderikoncept och främja investeringar.

Genom tävlingen söks förslag till den nya generationens bioraffinaderi i Finland.  Det ska vara en anläggning i kommersiell skala som innehåller ny teknik som inte ännu utnyttjas kommersiellt. Raffinaderiet kan också vara en demonstrationsanläggning, vars teknik eller produkt har en betydande affärspotential. Avsikten är att tävlingen ska leda till genomförandeplanering och till investeringar i Finland.

Vinnaren i tävlingen offentliggörs i februari 2015. Huvudvinsten är 100 000 euro. Dessutom sammansätter arbets- och näringsministeriet en finansiärgrupp som representerar de offentliga aktörerna. Gruppen ska samordna och hjälpa till med anskaffningen av offentlig finansiering för de tre bästa förslagens investeringsfas. Det privata kapitalet ska dock ha en ledande ställning i de föreslagna projekten.

– De offentliga pengarna fungerar här som katalysator och vi tror att de ska öka företagens och de privata investerarnas vilja att satsa på investeringar i bioraffinaderier, konstaterade Vapaavuori.

Ytterligare upplysningar:

näringsministerns specialmedarbetare Pete Pokkinen, tfn 040 756 7180

strategidirektör Sixten Sunabacka, ANM, tfn 040 036 6148

Kilpailujulistus (pdf)

Kilpailusäännöt (pdf)

International Biorefinery Competition, handout (pdf)

www.tem.fi/biojalostamokilpailu