Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera anpassning till klimatförändringar

Nyheter - Publicerad 8.6.2022

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sextonde gången onsdagen den 8 juni 2022. Mötets tema är anpassning till klimatförändringar. Rundabordsforumets vice ordförande, miljö- och klimatminister Maria Ohisalo är mötesordförande.

”Utöver att motarbeta klimatförändringar är det nödvändigt att vi anpassar oss till och förbereder oss på förändringarnas olika effekter. Till exempel försämring av markens tillväxtpotential eller större utsatthet för skadedjur äventyrar vår livsmedelsproduktion och våra skogar. Det behövs en omställning av praxis i hela samhället”, säger minister Maria Ohisalo.

Klimatförändringarna har betydande såväl direkta som indirekta ekonomiska följder.

”En viktig fråga vid planeringen av åtgärderna är att anpassning till klimatförändringar inte får öka ojämlikheten”, fortsätter Ohisalo.

En ny nationell plan för anpassning till klimatförändringar i enlighet med klimatlagen bereds som bäst. Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterar beredningen av anpassningsplanen, planens mål och åtgärder samt hur rättvisa de är.

Planen utarbetas i samarbete mellan nio ministerier, eftersom klimatförändringarna har konsekvenser för hela samhället och anpassningen kräver sektorsövergripande åtgärder. Arbetet samordnas av jord- och skogsbruksministeriet. Finlands nya nationella plan för anpassning till klimatförändringar blir klar före utgången av 2022 och sträcker sig till 2030.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

Rundabordsforumets verksamhet kan följas i sociala medier under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
riikka.yliluoma@gov.fi

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd
tfn 0295 250 185
jarmo.muurman@gov.fi

Kirsi Mäkinen
konsultativ tjänsteman
jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295162104
kirsi.makinen@gov.fi

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (MMM)

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet