Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera klimat- och energistrategin

Nyheter - Publicerad 15.6.2021

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för nionde gången torsdagen den 17 juni. Temat för mötet är klimat- och energistrategin, som bereds under ledning av arbets- och näringsministeriet. Rundabordsforumet ska diskutera de styrmedel som behövs inom industrin och energiproduktionen och hur rättviseaspekten kan beaktas vid beredningen av strategin.

”Klimat- och energistrategin och den klimatpolitiska planen på medellång sikt är de viktigaste verktygen för att göra Finland klimatneutralt före 2035. Det är väsentligt att man vid beredningen av strategin samråder på bred front med olika aktörer i samhället. Jag hoppas på en livlig diskussion kring det runda bordet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som är ordförande för mötet.

”Åtgärderna för att säkerställa miljömässig hållbarhet måste genomföras så att människors och samhällens sociala hållbarhet och ekonomins hållbarhet beaktas. Människorna måste känna att åtgärderna är rättvisa och att de bidrar till en bättre framtid”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Klimat- och energistrategin bereds samordnat med den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Som stöd för beredningen av planerna har det inletts en bakgrundsutredning, projektet Ett klimatneutralt Finland 2035 – klimat- och energipolitiska åtgärder (HIISI), som finansieras av statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet och som tar fram både kvantitativa och kvalitativa analyser av de klimat- och energipolitiska åtgärdernas konsekvenser för olika utsläppssektorer och branscher samt för människorna, miljön och naturen. Som underlag för diskussionen presenteras också preliminära resultat från HIISI-projektet.

Utkastet till klimat- och energistrategi färdigställs i slutet av sommaren 2021 och överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse hösten 2021. Strategiutkastet ska också ut på en remissbehandling där alla kan ge utlåtande.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035.

Mer information:

Riikka Yliluoma
miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
riikka.yliluoma@ym.fi

Jarmo Muurman
miljöråd, generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik
tfn 0295 250 185
jarmo.muurman@ym.fi

Petteri Kuuva
Industriråd, arbets- och näringsministeriet, (beredningen av klimat- och energistrategin)
tfn 0295 064 819
petteri.kuuva@tem.fi

Pressmeddelande från Finlands Arbets- och näringsministeriet, Miljöministeriet och Statsrådets kommunikationsavdelning 15.6.2021