Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera klimatåtgärder inom markanvändningssektorn

Nyheter - Publicerad 10.3.2021

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för sjunde gången torsdagen den 11 mars. Teman för mötet är minskandet av utsläppen inom markanvändningssektorn och upprätthållandet och stärkandet av kolsänkorna på både kort och lång sikt. Rundabordsforumet ska också diskutera hur rättviseaspekten kan beaktas i klimatplanen för markanvändningssektorn.

”Finland har som mål att bli klimatneutralt före 2035, vilket innebär att Finlands totala utsläpp och kolsänkor då bör vara i balans. Regeringen har fastställt att de ytterligare åtgärderna inom markanvändningssektorn ska ha en effekt på minst tre megaton per år före 2035”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, som är ordförande för mötet.

”Jord- och skogsbruksproducenter och andra markägare har nycklarna till lösningen. Tillsammans med jordbrukare och skogsägare samt med forskare och aktörer inom sektorn har vi möjlighet att ta i bruk de bästa metoderna och stärka den totala hållbarheten och kompetensen inom markanvändningen med tanke på framtiden. Övergången till hållbara klimatlösningar ska genomföras också med beaktande av de ekonomiska ramvillkoren”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I enlighet med regeringsprogrammet ska markanvändningssektorn i allt högre grad integreras i planeringen och genomförandet av Finlands klimat- och energipolitik. Avsikten är att markanvändningssektorn och målet att stärka kolsänkorna ska tas in i klimatlagen och inkluderas i rapporteringen enligt klimatlagen. Under ledning av jord- och skogsbruksministeriet utarbetas en klimatplan för markanvändningssektorn som ska vara klar före utgången av året. Som ett led i detta arbete har man vid Naturresursinstitutet redan identifierat och utvärderat olika möjligheter att minska utsläppen inom markanvändningssektorn.

I rundabordsforumet för klimatpolitik deltar ett stort antal aktörer från många olika samhällssektorer. Rundabordsforumet syftar till att skapa en gemensam syn på hur Finland på ett rättvist sätt kan ställa om till ett klimatneutralt samhälle före 2035. Rundabordsforumet stöder den nationella beredningen och verkställigheten av klimatpolitiken.

I sociala medier kan man följa rundabordsforumets aktivitet under hashtaggarna #ilmastonpyöreäpöytä och #klimatneutral2035. Diskussionen om klimatlösningar inom markanvändningssektorn kan man följa med under hashtaggen #fångakolet.

Ytterligare information:

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
riikka.yliluoma@ym.fi

Jarmo Muurman
Generalsekreterare för rundabordsforumet för klimatpolitik, miljöråd
tfn 0295 250 185
jarmo.murman@ym.fi

Heikki Granholm
Naturresursråd, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 130
heikki.granholm@mmm.fi

Pressmeddelande från Finlands Jord- och skogsbruksministeriet, Miljöministeriet och Statsrådets kommunikationsavdelning 10.3.2021